Välkommen

Organisationen för handel och produktion inom fiskets område i Sverige

Fiskbranschens Riksförbunds huvuduppgift är att verka för en postitiv utveckling av branschen samt att ta till vara medlemsföretagens intressen i samhället.

FR:s vägledning vid tillverkning av fiskprodukter.  Branschvägledning samt sillvikter och Märkningshandboken.

Information och rekommendationer för kund & konsument.

Livsmedelsverkets föreskrifter om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter samt Upphandlingsmyndighetens köpråd. Här hittar du även utländska handels-beteckningar.
Vad heter fisken egentligen? Listor över fiskars namn på latin och flera olika språk. Här hittar du även DG Mares nya databas för fisk.

Vi tipsar!

Hos Sjömatsfrämjandet får du tips om hur sjömat skall hanteras och tillagas för att ge säkra, välsmakande och näringsrika fiskrätter!

Aktuellt från FR - online

FR-kalendern

Förteckning över medlemmar, medlemsföretag och styrelsen.

Som medlem kan du logga in för att ta del av Redlighetsgruppens arbete och se Aktuellt-arkivet från 2012 och framåt

Ministerbesök

Bohusläningen 24 maj, 2016
Det kustnära fisket är oerhört viktigt, konstaterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Här tillsammans med Yngve Björkman och Norges fiskeriminister Per Sandberg (FrP). Läs mer >>