Fiskbranschens Sjömatsforum -
Sjömatsnäring i samverkan

Mål & Syfte

  • En hållbar & redlig marknadsplats för ökad tillväxt.
  • För FR bereda frågor rörande redlighet & märkning samt uttala sig i märkningsfrågor Hantera inkomna anmälningar.
  • Remissinstans för FR i dessa frågor,
  • Verksamhet: Möten 3-4 ggr/år. Kontakt däremellan.

Exempel på saker som levererats

  • Handelsbeteckningar
  • Branschriktlinjer
  • Märkningshandboken
  • Många redlighetsärenden

Sjömatsforums möten

Januari 2020

September 2019

Fiskbranschens riksförbund genomförde den 25 september ett mycket välbesökt Redlighetsforum, som på mötet uppdaterades till att heta Sjömatsforum, med fokus på Östersjön och Märkning samt information från MSC och ASC samt Matfiskodlarna. Forumet föregicks av ett medlemsmöte samt ett möte med Livsmedelsverket kring märkning.

Det var ett spännande, inspirerande och roligt forum med många diskussioner och en vilja att tillsammans arbeta för en gemensam hållbar och konkurrenskraftig bransch. Läs mer i presentationerna från dagen.

Nästa Sjömatsforum hålls den 22 januari 2020.
 

Maj 2019

Februari 2019

Krishan Kent, FR - Agenda
Friederike Ziegler, RISE
Åsa Domeij
Karin Glaumann, Sakkunnig Fisk och Marknad, Världsnaturfonden WWF
Karin Bergbom, Ecolabel, Miljömärkning Finland
Linda

Oktober 2018

Maj 2018

Januari 2018

FR:s redlighetsgrupp

Jörgen Davenil
Sammankallande
Leröy
Jeanette Forssell Marenor
Åsa Ask Orkla
Ilona Miglavs Hanssons
Morgan Bråse Klädesholmen
Karin Bothén Findus