Fiskbranschens Redlighetsforum -
Sjömatsnäring i samverkan

Mål & Syfte

  • En hållbar & redlig marknadsplats för ökad tillväxt.
  • För FR bereda frågor rörande redlighet & märkning samt uttala sig i märkningsfrågor Hantera inkomna anmälningar.
  • Remissinstans för FR i dessa frågor,
  • Verksamhet: Möten 3-4 ggr/år. Kontakt däremellan.

Exempel på saker som levererats

  • Handelsbeteckningar
  • Branschriktlinjer
  • Märkningshandboken
  • Många redlighetsärenden

Dokument

31 januari 2018

Kommande möte.

Oktober 2018

Maj 2018

Januari 2018

Deltagare

Jörgen Davenil
Sammankallande
Leröy
Jeanette Forssell Marenor
Åsa Ask Orkla
Ilona Miglavs Hanssons
Morgan Bråse Klädesholmen
Karin Bothén Findus