Köpråd

Upphandlingsmyndighetens köpråd

Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med SP (SP Food and Bioscience) samt representanter från offentliga upphandlare och Fiskbranschens Riksförbund tagit fram en "Fisklista" med köprekommendationer som finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Fisklistan omfattar i huvudsak fisk som efterfrågas och upphandlas inom offentlig sektor och därmed saknas rekommendationer för vissa fisksorter, t ex ål och piggvar.