Aktuellt online

2018 > 03

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län.
Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.
- Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet. Beroende på utfallet av det försöket kommer vi att göra en bedömning om vi ska fortsätta med drönare och kanske utöka användningen, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV.
Läs hela inlägget »
Etiketter: hav, ål, fiske, rödlistning
Thai Union’s Chicken of the Sea and Iceland’s Finest were named the winners of the 2018 Seafood Excellence Awards on the first day of Seafood Expo North America on Sunday, 11 March, 2018.

Chicken of the Sea won the “Best New Foodservice Product” award for its Yellowfin Tuna Slices, and Iceland’s Finest won the “Best New Retail Product” award for its Creamy Masago Bites.

The winners were picked from a group of 12 finalists by a panel of seafood buyers and industry experts from the retail and foodservice industries.
Thai Union Group Director of Global Foodservice and Culinary Development Scott Solar said the winning product is the “world’s first pre-sliced, pre-seasoned tuna slices.” The product is made from whole yellowfin tuna loins cooked through high-pressure processing.
“This is totally new; it’s something nobody has ever thought about before.” Solar told SeafoodSource. “It comes from research about what customers are wanting; we moved on this innovation from that.”
The Seafood Excellence Awards recognize the product leaders in the North American seafood market.
The new products are judged based on several criteria, including uniqueness and appropriateness to the market, taste profile, market potential, convenience, nutritional value and originality.
Finalists were previously selected through a screening of products participating in the Seafood Expo North America New Product Showcase. The New Product Showcase features seafood products, condiments, and culinary dishes launched in the past year by exhibiting companies.
This year’s judges included Johnny Poche, Director of Culinary/R&D Chef, Maggiano’s; Mark Hogan, Director of Center of the Plate Category, SGC Foodservice; and Andy Caron, Assistant Category Manager, Hannaford Brothers.
Co-located with Seafood Processing North America, Seafood Expo North America is North America’s largest seafood trade event, drawing more than 22,600 seafood professionals from more than 120 countries and 1,340 exhibiting companies.
Thai Union/Chicken of the Sea is exhibiting at Seafood Expo North America at Booth #519, and Iceland’s Finest can be found at Booth #3072.
Läs hela inlägget »
– Livet i verdens hav er utsatt for en alvorlig krise. Skal vi løse utfordringene med klimakonsekvenser, forsøpling og tap av arter og leveområder, må vi handle nå. Norge bør ta initiativ til et globalt havfond, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.

Mandag 12. mars møtes regjeringen på Hurdal for å legge prioriteringene for statsbudsjettet i 2019.

WWF Verdens naturfond ber regjeringen bruke statsbudsjettet til å snu de negative trendene for natur og klima.
Miljøorganisasjonen har utarbeidet 11 forslag til økte inntekter og 35 forslag til økte utgifter som den mener må prioriteres for å redde verdifull natur og vårt felles livsgrunnlag. Blant de aller viktigste forslagene, er innspillet om at Norge bør ta initiativ til en global redningspakke for verdens hav: – Livet i havet er utsatt for et enormt press fra temperaturendring og havforsuring som følge av klimagassutslipp, forsøpling, overfiske og tap av viktige leveområder. Det er et enormt, internasjonalt behov for at vi får løst disse utfordringene, og med våre ressurser og kunnskaper som havnasjon står Norge i en særstilling for å ta globalt lederskap. Vi kan ikke leve med at det i 2050 vil være mer søppel enn fisk i havet, vi kan heller ikke leve med at store områder legges øde på grunn av oksygenmangel, eller at arter forsvinner, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.

Enige om målet, mangler finansiering Solhjell peker på at selv om verden har et langsiktig mål om å løse utfordringene for havet gjennom FNs bærekraftmål 14, så mangler finansieringen.

WWF ber derfor regjeringen ta initiativ til et globalt havfond og bruke 200 millioner kroner til dette på neste års budsjett, i en oppstartfase. Deretter må innsatsen trappes opp. – Oppmerksomheten om krisen for verdenshavene øker, men den globale innsatsen for å løse utfordringene er foreløpig preget av enkeltinitiativ som samlet ikke gjør et stort nok bidrag, og det mangler en global finansieringsmekanisme som alle land kan bidra til, sier Solhjell.
WWF ber også om at regjeringen dobler den internasjonale innsatsen mot marin forsøpling til 300 millioner kroner i 2019. Trenger felles krafttak Bestandene av marine arter er halvert siden 1970, ifølge WWFs Living Blue Planet Report, med klimaendringer og havforsuring, forurensing, ødeleggelse av viktige leveområder og overfiske som viktige årsaker.

Et koordinert internasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen av havet er nødvendig for å unngå kollaps i marine økosystemer.
Läs hela inlägget »
Etiketter: wwf, norge, miljö
Här får Smögen besök av kronprinsessan Victoria
Hon hann binda nät, kolla in laxodling och köra undervattenfarkost. Det var en nöjd kronprinsessa som lämnade Sotenäs efter en fullspäckad dag.

– Vilken dag ni bjuder på, meddelade kronprinsessan när hon klev iland på Smögen efter en båttur med fartyget som var med vid vraksaneringen av Thetis utanför Smögen i slutet av förra året. Båtturen hade gått ut till Hållö och där hade kronprinsessan fått testa att köra den undervattensfarkost som användes vid vraksaneringen.

– Det var en trevlig tur i skärgården i vinterskrud och vi är glada att få visa upp vår undervattensfarkost. Hon hade flera frågor om miljön och vilka vrak som finns utanför kusten, säger Martin Häggström från företaget Marine Works som tog med kronprinsessan på båtturen.

Båtturen stod som sista punkt på kronprinsessans schema för Sotenäsbesöket under onsdagen. Dessförinnan hade hon bland annat besökt Sotenäs symbioscentrum där kommunen och näringslivet arbetar för att företag ska kunna samarbeta genom att använda varandras restprodukter.

Till lunch bjöds kronprinsessan på torskrygg på en restaurang i Kungshamn och därefter besöktes Fiskareföreningen Norden där hon fick lära sig mer om deras arbete för att förbättra miljön i havet.
– Det var ett jättebra besök. Hon är otroligt engagerad, påläst och intresserad, säger Sixten Söderberg som är ordförande i föreningen och även var Victorias bordsgranne under lunchen.
– Det ser illa ut när vi vet vad som händer i havet och hur mycket det skräpas ned. Det gäller att vi jobbar och sköter oss, säger Sixten Söderberg.

Och nog verkade det som att kronprinsessan var villig att föra vidare det budskapet. När hon kort därefter hälsade på elever från Smögens skola passade hon på att säga hur tråkigt det är med all plast som hamnar i havet. Men hon gav också beröm till det arbete som sker i Sotenäs.
– Fler borde komma hit och lyssna på det ni kan.
Förutom elever från skolan hade andra nyfikna Sotenäsbor samlas för att få en glimt av kronprinsessan.
– Det är en sensation att vår kronprinsessa är här, det betyder väldigt mycket, säger Rut-Marie Andersson och får medhåll av Ing-Marie Artursson.
– Det är kul att Sotenäs kommun blir uppmärksammat även utanför turistsäsongen, säger hon.

En annan som var nöjd med mötet var kommunalrådet Mats Abrahamsson (M).
– Jag är förvånad över hur trevlig, lättsam och öppen hon är mot alla. Det är glädjande att se, säger han och berättar att kronprinsessan var väldigt nyfiken. – Hon har ställt frågor om allt från trålar till plast i havet. Hon verkar genuint intresserad av hav och miljö.
Även kronprinsessan själv verkade nöjd med besöket i Sotenäs och hann även med att ta lite bilder på kajen innan hon for hemåt.
– Det har varit jättespännande, avslutade hon.

Källa: GP
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: västkusten, pr
HaV:s generaldirektör Jakob Granit i intervju: "Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk" HaV:s generaldirektör Jakob Granit i intervju: "Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk"
Den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är nu avslutad. Totalt kunde 730 liter olja pumpas upp från vraket Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun.

- Vi är väldigt glada över att regeringen satsar  250 miljoner kronor på att sanera miljöfarliga vrak på havsbotten utmed våra kuster. Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk och de har nu blivit kända genom samarbeten som vi haft under en lång tid med olika institutioner, säger Jakob Granit i filmen. 

Han berättar om saneringen av Thetis och hur det arbetet gått samt hur myndigheten nu går vidare för att prioritera vilka andra vrak som står på tur att saneras.
Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola.

Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, vissa av dem läcker redan ut olja och andra farliga ämnen som kan påverka fisk och andra vattenlevande djur negativt. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja, tungmetaller och arsenik tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur.Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut.

Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. HaV leder och samordnar sedan 2016 en arbetsgrupp som arbetar med riskbedömning och sanering av miljöfarliga vrak. I den ingår Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Marinen och Chalmers, säger Jakob Granit.

Här kan du se intervjun >>

Källa: Havs- och vattenmyndighetens hemsida
Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö, västkusten, lb, ha-v
The study, published in Science in February, used messages transmitted between 2012 and 2016 from the automatic identification systems.

(AIS) of more than 70,000 industrial fishing vessels to create a global footprint, concluding that “industrial fishing occurs in over 55 percent of ocean area,” according to the abstract.

But Hilborn said the vessels monitored for the study were in large part tuna boats over 100 feet, which have been monitored for decades.
“Most of the footprint data they have is from high-seas tuna fishing, because that’s really the only thing that goes on on the high seas. Maps of the tuna long-lining and seining distribution have been distributed as part of the standard operating procedure by the tuna RFMOs [regional fisheries management organizations] for decades. I remember looking at them 30 or 40 years ago. There’s nothing new about this – that tuna fishing goes on across much of tropical oceans and some of the temperate oceans,” Hilborn told SeafoodSource.

Not only is this not new information, Hilborn said, but it does little to measure the impact of trawling on certain ecosystems, which Hilborn said can be much more severe than high-seas fishing.

“A place that has had one long-line for albacore or big-eye tuna in five years is obviously not very heavily fished, he said. “But if you go to Southeast Asia, we can calculate how often the average piece of bottom is trawled a year. In the U.S., depending on where, it’s about once every three years. In Southeast Asia or India, they are trawled 10 to 20 times a year. That means the impact of fishing there is probably 1,000 times higher than it is on the high seas where someone once visited with a long-line boat.”

Furthermore, the trawling data provided in the new study, Hilborn said, overestimates the proportion of the sea-bed that is affected by 10 times. Hilborn and his team have just completed a five-year study that attempts to provide a finer-grained look at the impact of trawling by aggregating data from vessel-monitoring systems, logbooks, and on-board observations.

“What I want to do is work with those guys to merge our information, because we have detailed data on the intensity of trawling through pretty well all the world. We know how much trawling effort takes place in, say, India. We can’t map it, but we know how many boats there are, how many days a year they fish, etcetera,” he said. “So what I want to do is work with those guys to combine the data we have with the AIS data and say ‘here’s the impact of fishing in different parts of the ocean.’”
Hilborn said the study’s true substance has been lost in what he sees as a redundant, if not misleading, narrative about the global footprint of fishing. He said the study has valuable information on how fishing patterns change throughout the year, and is helpful in combating illegal, unreported, and unregulated fishing and other rogue activities on the high seas.

“It’s a very valuable data set. There’s a lot [to] use,” he said. “The one thing that I would say, and the real positive of this, is to make the fishing industry realize that fishing is public. People know where you are now. I’ve heard some pushback from industry people saying they’ve had VMS for years but it’s secret and not supposed to be shared. Well, those days are over, folks. Everybody is going to know where you are, all the time.”
Läs hela inlägget »
In an open letter to the Danish fisheries minister Karen Ellemann, dated 21 February, seven NGOs call on Denmark to take action to stop the widespread illegal and unreported discarding in the Baltic cod fishery and suggest solutions for a successful Landing Obligation, which is an obligation under the EU common fisheries policy (CFP).
The letter points out that the discarding of fish not only wastes resources, it increases fishery costs, threatens endangered species and impacts our food webs.
Scientists and experts from countries with effective discard bans have recommended that EU member states substantially increase at-sea monitoring and control to ensure compliance of their fleet .

[1] However, following the Landing Obligation coming into force in the Baltic Sea at the start of 2015, Denmark actually decreased at-sea inspections from 2015 to 2016 by ten per cent.
[2] Although widespread non-compliance with the landing obligation in the Baltic Sea is known by fisheries managers and con trol officers, just two fines were given for discarding in three years, demonstrating the inadequacy and dysfunctional nature of the current control system.

The signatories to the letter: Our Fish, FishSec, Greenpeace, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav and BalticSea2020 urge the Danish minister to:

1) Ensure undersized fish are not caught in the first place, by requiring the use of more selective gear types;

2) Implement proven, cost-effective monitoring onboard all vessels above 10m length and in segments with an increased risk of discarding (EFCA classification) in the Danish fishing fleet, e.g through the installation of Remote Electronic Monitoring (REM) and closed-circuit video surveillance;

3) Increase inspections and control at sea; and

4) Begin re-allocating quota to those in the fishing industry who have minimal impact, such as small-scale passive-gear fishers, and are complying with the law.

In the letter representatives from the NGO-coalition also asks the minister for a meeting to discuss the issues in further details.
Läs hela inlägget »

Svenskarna äter mindre kött, visar nya siffror från Jordbruksverket. Köttätandet kommer troligen att fortsätta minska, delvis beroende på klimatfrågan, enligt trendanalytiker.
På senare tid har vegetariska trenden vässats, nu är det veganskt, helt utan animaliska ingredienser, som gäller.
– Kul att det äntligen kommer siffror på minskat köttätande!
Christina Cheng, trendanalytiker och grundare av trend- och innovationsbyrån Sprillo tycker nedgången är väntad. Och en trolig anledning till minskningen är klimatfrågan där både köttätande och flygvanor tillhör det som debatteras flitigt.
– Jag tycker man kan se att när det gäller kött och flygning finns det en social laddning som inte har funnits tidigare, säger hon.
Den starka ekologiska trenden bottnade mycket i omsorg om den egna hälsan och fick fart av rapporter om giftiga bekämpningsmedel på bland annat bananer. När det gäller att välja bort kött handlar det dels om hälsan men också lika mycket om miljö och klimat.
– Det är första gången vi ser att ett stort trendskifte när det gäller mat inte är så jag-fixerat.
– Att ändra sitt beteende fyller en typ av vakuum. Det ger en riktning för unga som undrar vad de ska göra med livet. Tja, de kanske ska rädda världen, säger Christina Cheng.
Maten vi äter i Sverige orsakar utsläpp av ungefär två ton koldioxidekvivalenter per person och år. Köttet står för den största delen, ungefär en tredjedel eller 0,6 ton.
När det gäller att äta mer grönt finns det en skillnad mellan stad och land. Den blev tydligt då en stor hamburgerkedja under ”Earth hour” förra året körde en kampanj med rabatt på sin gröna meny.
– I Lund köpte 98 procent den gröna menyn under den timmen. I Haparanda såldes inte en enda.
Vegetarisk mat har de senaste åren blivit mer vardagsmat för alla än tidigare. Butiker har känt av trenden och satsat stort på gröna rätter, Livsmedelsverket har tagit fram en vegetarisk tallriksmodell, på krogarna erbjuder kändiskockar helt eller delvis vegetariska menyer. Men den senaste tiden har trenden vässats och nu är det veganskt, helt utan animaliska ingredienser, som växer.
– Den vegetariska trenden fastnade lite och känns inte så spetsig medan vegansk nästan är en politisk markering, säger Christina Cheng.
Som så mycket annat kommer influenserna från Kalifornien där den veganska trenden funnits i cirka 10 år. Draghjälpen kommer från Hollywood-eliten, bland andra Justin Timberlake och Leonardo di Caprio, som kommit ut som veganer. Den senare använder också sitt kändisskap för att aktivt arbeta för klimatet.
– I USA är det veganska laddat med en njutningsfull stil. Fokuset har inte varit på att välja bort saker utan på att ta vara på att växtriket har mycket att erbjuda. Att man inte har någon ost eller köttbit, det tänker man inte på så mycket då.
Trenden mot mindre kött finns i flera av de rika västländerna där köttätandet har varit högt.
Källa: DN

Läs hela inlägget »
Etiketter: konsumtion, klimat
Reaching an important milestone in reducing dangerous “ghost gear” Source: FAO
In a historic decision, countries today agreed on a set of draft Voluntary Guidelines on Marking Fishing Gear taking a big step forward towards cleaner seas and safer navigation. It is expected that the guidelines will receive final endorsement by FAO's Committee on Fisheries (COFI) in July 2018.

Made predominantly of plastic, fishing gear, when abandoned, lost or discarded at sea, is a significant component of marine debris and has been a concern of FAO Members for decades. Approximately eight million tonnes of plastic litter, up to ten percent of which is estimated to come from the fisheries sector, ends up in our oceans every year.
These guidelines will help countries to develop effective systems for marking fishing gear so that it can be traced back to its original owner. Doing so will support efforts to reduce marine debris and its harmful impacts on the marine environment, fish stocks, and safe navigation.

Unacceptable levels of plastics in oceans
Fishing gear is often lost through uncontrollable circumstances - such as storms or accidents - or because there are no adequate facilities at ports for the reception of fishing gear. However, sometimes fishing gear is also dumped by vessels engaged in illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the hope of evading detection.
Over time, fishing nets left in the ocean may break down into microplastic pieces, which become accessible to a wide range of organisms including small fish and plankton, and may cause serious toxicological harm to marine wildlife.
Considering the unacceptable levels of fishing gear debris in oceans, the global fishing industry and governments have recognized the urgency to address the issue across all relevant sectors, including the environment, fishery management and regulation.

Dangerous fishing nets
Abandoned, lost or discarded gear can continue to "ghost fish" even when it is no longer under the control of humans. This can have serious detrimental impacts on fish and other marine organisms that become entangled in these nets, often unable to escape.
Ghost gear poses serious safety concerns to navigation too. Recent studies in the Republic of Korea indicate increased incidences of ships' propellers becoming entangled in abandoned fishing gear. Some of these incidents have led to serious accidents, including the capsizing of a passenger ship where 292 people lost their lives.

Building capacity to meet new standards
The Guidelines are global in scope, but countries recognize that making them work for small-scale fisheries in developing countries will require additional support to meet the new standards. For example, ports in many countries still do not include reception facilities for disposing of fishing gear. In other cases, where port reception facilities exist they are not free of charge and small-scale fisheries cannot afford using them.
Modern technologies such as satellite buoys or GPS receivers make it easier to detect the lost fishing gear but it could be too expensive for the majority of small-scale fisheries to remove them.
The guidelines make it clear that the level of complexity of the gear marking should be based upon local conditions and needs. FAO has already started a number of pilot projects to address these issues.

Källa: FAO
Läs hela inlägget »
Etiketter: aipce, english, miljö, fao, fiske, globalt
EU fishing industry determined to preserve and strengthen the partnership with Morocco despite European Court of Justice ruling
The Court of Justice of the European Union (CJEU) has ruled today that the Fisheries Agreement concluded between the EU and Morocco is valid in so far as it is not applicable to Western Sahara and to its adjacent waters.
Considering that around 94% of the catches under the Fisheries Agreement takes place in these waters, this judicial decision clearly disregards the importance of the agreement for the fisheries sector.
The EU fishing fleet is nonetheless resolved to continue to strengthen the cooperation and business relations with our strategic neighbour country since the Fisheries Agreement proved to bring about socio-economic benefits for both parties, particularly for the local population in Western Sahara. In this respect, Europêche calls on both parties to negotiate a new Fisheries Agreement.
Over the past few weeks, both the European and Moroccan fishing industries have been stressing the socio-economic importance for both parties of the current fishing protocol between the European Union and the Kingdom of Morocco.
The current agreement is in force since July 2014 and will expire on 14 July 2018 and negotiations for a renewal of the agreement were scheduled, pending the outcome of the CJEU ruling. Europêche recalls that according to the UN legal service (Correll doctrine), the exploitation of the resources of a non-self-governing territory such as the Western Sahara is not contrary to International Law, provided it is done for the benefit of its population.
This interpretation was further underpinned by the Legal Service of the European Parliament, which back in 2009 observed that if it could not be said that the Fisheries Agreement is, as such, contrary to the principles of international law; the implementation of the agree ment would determine if the principles of international law concerning the rights of the people of Western Sahara will or will not be respected.
The reality shows that these principles have indeed been fully respected, since thanks to the Fisheries Agreement the EU contributed €30 million per year, of which €16 million corresponds to fishing access rights and €14 million to sectoral support. 66% of the latter financial envelope (€9.24 million) has been allocated to the Western Sahara regions Dakhla-Oued Eddahab and Laâyoune-Sakia-El Hamra. On top of this, there is as well the contribution of the ship-owners in terms of license fees which amounts to €10 million.
According to Javier Garat, President of Europêche: " The current EU-Morocco Fisheries Agreement not only guarantees respect for international law and human rights, but has also been beneficial for both parties. This agreement has contributed to improve the sustainable management of fish resources in these rich fishing grounds and is crucial for the activity of up to 126 European vess els, 700 fishermen and 3.500 workers ashore. In terms of food security, the agreement allows to catch 83,000 tonnes per year, worth €80 million, which represents 5.6% of the total catches in the area.
As reported by the European Commission, local communities in Western Sahara have been clearly benefiting from the EU fishing activities, landings and investments. We are committed to continue creating wealth and employment under the future fisheries agreement."
Läs hela inlägget »
Etiketter: eu, in english

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Etiketter
Om du inte får Aktuellt i din mailbox eller om du har bytt mailadress kan du kontakta oss här.

  • Här kan du ange din nuvarande adress om du bara vill börja prenumerera på Aktuellt.