Branschvägledning

Vägledning vid tillverkning av fiskprodukter

Branchvägledning

Här kan Ni läsa branschvägledningen. Klicka på kapitlen så öppnas de i ett nytt fönster eller ladda ned hela vägledningen.
 

 1. Inledning
 2. Definitioner
 3. Grundförutsättningar
 4. Allmänna överväganden i samband med hantering av färsak fisk och skaldjur 
 5. Hazard Analysis Critical Control Point HACCP 
 6. Beredning av färsk och fryst fisk samt fiskfärs 
 7. Tillverkning av saltad, marinerad, och sockersaltad sill och skarpsill 
 8. Tillverkning av romprodukter
 9. Tillverkning av rökta och gravade produkter uppdaterad 2011-03-30
 10. Specifika krav filetering och beredning 
 11. Tillverkning av frysta panerade/inbakade fiskprodukter 
 12. Tillverkning av konserverad fiskoch skaldjur 
 13. Tillverkning av skalade räkor och kräftor i lake som kylvara
 14. Ursprungsmärkning och spårbarhet 
 15. Frivilliga överenskommelser Frivilliga överenskommelser - Fångstzoner
  Frivilliga överenskommelser - Utökad märkning

Riktlinjer för viktangivelse och mätvikt av sillvikt i inläggningar

Det har rått olika tolkning av de regler som gäller för viktangivelser på olika typer av sillinläggningar. Därför har Föreningen Fisk- & skaldjursrådet tagit fram branschriktlinjer om hur man skall mäta sillvikten och vad som skall anges på förpackningar eller i olika system som hjälper olika delar i värdekedjan att upprätthålla informationer om produkterna.
 

Märkningshandbok för Fisk och Sjöman

Den 13 december 2014 trädde ny lagstiftning i kraft som styr den konsumentinformation som ska anges på alla livsmedel, inklusive sjömatsprodukter. 

Reglerna för just sjömatsprodukter omfattar flera olika förordningar och innebär krav på utökad märkning för både obearbetade och bearbetade produkter. 
Fiskbranschens Riksförbund har, i samarbete med Föreningen Fisk & Skaldjursrådet, tagit fram en vägledning till de krav som ställs på olika typer av sjömatsprodukter. I de fall vi tolkat lagstiftningen har vi gjort det i samråd med andra svenska och Europeiska branschorganisationer.  
 

Fångstzoner

Fiskbranschen rekommenderar ökad noggrannheten i angivandet av fångstområdet Nordostatlanten. 

Rekommendationen följer FAO:s indelning i huvudsak men ger möjlighet att ange vissa andra områden i bild där den informationen anses vederhäftig.
 

Klicka på bilden för förstoring.