Aktuellt online

Högre fångstkvoter för vitfisk, anpassade till mer sofistikerad utrustning som förbättrar avkastningen, lockar fler europeiska leverantörer av sjömat till att nu använda bearbetningsindustrier inom EU, snarare än på avlägsna platser, enligt den nya "Finfish Study 2018, "sammanställd av AIPCE-CEP.

Den Brysselbaserade föreningen anser att detta skifte från den avlägsna bearbetningstrenden under de senaste 10 till 15 åren "håller på att bli ett hållbart momentum", som i sin tur ger nytta till bearbetningindustrin i EU ekonomiskt och kommer att gynna de fiskare och förädlare som arbetar närmare EU:s marknad.
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: eu bearbetning aipce handel
In the Barents Sea, however, landings increased significantly this year due to a lower quota of cod and haddock.

The outlook for coldwater shrimp markets is stable for 2018 and 2019, according to industry insiders talking to IntraFish following the the International Coldwater Prawn Forum meeting held in London earlier this month. 

Fishing in the Barents Sea is back to levels of 10 years ago, with Norwegian vessels increasing harvests of shrimp as a result of a fall in cod and haddock quotas, while other fisheries remain stable, somewhat offsetting lower volumes from Canadian fisheries.
Shrimp landings in the Barents Sea are expected to reach a total 45,000 metric tons this year combining all fleets, Tom Harry Klausen, CEO of Stella Polaris, told IntraFish.
Läs hela inlägget »
It is not surprising to see Chinese companies looking for increased exposure to aquaculture, and in fact there will be more to come, analysts tell IntraFish.

Seafood analysts would not be surprised if Chinese companies started acquiring seafood assets in Norway too, following the news Monday that China's Joyvio Group, a subsidiary of the conglomerate Legend Holdings Corporation, wants to buy 100 percent of the shares of Chile's Australis Seafoods for $880 million (€771.7 million).

With a harvest volume of nearly 60,000 metric tons a year, Australis is Chile's fifth largest farmer, and Tore Tonseth, an analyst at Sparebank 1 Markets, is not at all surprised a Chinese company is looking to snap it up.

"It is not unexpected that Chinese companies are looking for increased exposure to aquaculture, it is very much as expected,” Tonseth told IntraFish.
“China is a large seafood nation with large production and very large consumption. This is certainly not the last we will see from China."

Tonseth said he can easily see Chinese buyers buying assets in Norway, just as companies from other Asian seafood nations such as Japan have done in the past.
“It might happen, just as we have seen with Japan’s Mitsubishi buying Cermaq,” said Tonseth. 

“But then we have to remember that just about all the big Norwegian salmon farmers are controlled by families, so it's probably not as easy to carry out these kinds of acquisitions in Norway -- but it is clear that Chinese companies have increased interest in aquaculture.”
Läs hela inlägget »
Etiketter: kina lax handel uppköp norge
The value of farmed Atlantic salmon continued to increase in the third-quarter of this year thanks to strong demand, according to Marine Harvest.

In its Q3 2018 trading statement, the salmon company stated that the global salmon harvest reached 543,300 metric tons (MT) in the last quarter, an increase of three percent year-on-year, with the supply from Norway increasing by a “below guidance” 4.1 percent to 292,200 MT. Chile’s volumes were up 12.5 percent to 143,100 MT, thanks to improved biology and increases in the number of salmon harvested and the size of those fish.

There were, however, reduced harvests from North America (38,200 MT, down 2.3 percent), Scotland (33,800 MT, down 19.5 percent), the Faroe Islands (13,800 MT, down 12.7 percent), Australia (13,300 MT, down five percent), and Ireland (3,200 MT, down 22 percent). 

The declines in the North American and Scottish harvests were expected, said Marine Harvest.

In local currencies, the average price paid for salmon in Europe in Q3 2018 decreased by 4.7 percent year-on-year to EUR 5.72 (USD 6.55) per kg. The price in Miami increased by 5.4 percent to USD 5.19 (EUR 4.53), but “remained flat” in Seattle (USD 3.23, EUR 2.82) and Boston/New York (USD 3.62, EUR 3.16).

Meanwhile, the worldwide consumption of Atlantic salmon in the last quarter increased by 4.9 percent year-on-year to 545,900 MT.

In the European Union, consumption increased by 1.3 percent to 248,400 MT, while Russia increased its salmon consumption by 29.8 percent to 23,100 MT as it increased its imports of Chilean products.

U.S. consumption increased by 10.8 percent to 106,000 MT, with the growth stimulated by convenient and consumer friendly pre-packed products. 

Marine Harvest highlighted that improved logistics and distribution capabilities mean that fresh salmon is accessible to U.S. consumers in areas that previously did not offer fresh salmon and seafood. 

Consumption in the Asian market decreased by 2.6 percent to 66,600 MT, due to limited availability of large-size fish in the quarter.

Källa: Seafood Source 2 nov 2018
Läs hela inlägget »
BADEBEHANDLING: Avlusing av oppdrettslokalitet med brønnbåt i Trøndelag for noen år siden. NFD har hatt på høring et forslag til forskriftsendring om badebehandling med legemidler av laks mot lakselus BADEBEHANDLING: Avlusing av oppdrettslokalitet med brønnbåt i Trøndelag for noen år siden. NFD har hatt på høring et forslag til forskriftsendring om badebehandling med legemidler av laks mot lakselus
Det er ikke mulig å drive oppdrett uten bruk av kjemiske lusemidler. Det er et av punktene fiskeriminister Harald T. Nesvik tar opp i et brev til Norges Fiskarlag sendt onsdag.

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde en rekke vedtak som har med kjemisk lusebekjempelse å gjøre på sitt møte 19. september i år. Det er disse vedtakene Nesvik i sitt brev datert 14. november kommenterer. 

Landsstyrevedtak
Et av vedtakene til landsstyret er: «Norges Fiskarlags Landsstyre krever umiddelbar stopp i utslipp av giftige avlusningskjemikalier i havet.»
Nesvik kommentere i brevet landsstyret sitt vedtak:

«Det er ikke mulig å drive biologisk produksjon som oppdrett, uten bruk av legemidler. Men bruken må være forsvarlig ut fra hensynet til miljøet, til fiskehelse og -velferd. Behandling mot lus skjer dessuten for å beskytte villaks og sjøørret.»

- Det er vel på en måte en erkjennelse av situasjonen Nesvik beskriver. Men vi må være trygge på at de legemidlene som brukes ikke skader miljøet, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.
- Er legemiddelbruken i dag i lakselusbekjempelsen til skade for miljøet?
- Ja det er den. Det jo derfor vi har den situasjonen vi har i dag med blant annet en høringsprosess på hvor nær et gytefelt eller et rekefelt det skal bli lov å bruke kjemiske avlusingsmidler.

Havmiljøet
- Er svaret til Nesvik om bruk av kjemiske lusemidler som forventet?
- Det er jo slik at Nesvik skal forholde seg til hele sjømatnæringen, og da må han gjøre sine avveininger, sier Ingebrigtsen.
Et annet vedtak landsstyret gjorde gikk på luseregelverket:
«Norges Fiskarlags Landsstyre konstaterer at lusemiddelregelverket, slik det blir praktisert per i dag, ikke ivaretar hensynet til havmiljøet, krepsdyrbestander og fisken.»

Her er kommentaren til Nesvik på dette vedtaket til landsstyret:
«Jeg er enig i at hensynet til havmiljøet, krepsdyrbestander og fiskerne kan ivaretas bedre. Men jeg mener at regelverksendringene som er trådt i kraft sammen med endringene som er på høring, og arbeidet med revidering av forurensingsregelverket, vil styrke miljøhensynet. Dessuten må vi sikre at tilsynene våre gjør en god jobb.»I går gikk høringsfristen ut for NFDs forsalg til en forskriftsendring som går på å midlertidig forby badebehandling med legemidler mot lakselus i merd som ligger i reke- og/eller gytefelt nærmere enn 500 meter fra gytefelt og rekefelt
Läs hela inlägget »
Etiketter: lax laxlus norge nesvik

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Etiketter
Om du inte får Aktuellt i din mailbox eller om du har bytt mailadress kan du kontakta oss här.

  • Här kan du ange din nuvarande adress om du bara vill börja prenumerera på Aktuellt.