Fiskeriminister Harald Nesvik: Umulig med oppdrett uten lusegift

BADEBEHANDLING: Avlusing av oppdrettslokalitet med brønnbåt i Trøndelag for noen år siden. NFD har hatt på høring et forslag til forskriftsendring om badebehandling med legemidler av laks mot lakselus BADEBEHANDLING: Avlusing av oppdrettslokalitet med brønnbåt i Trøndelag for noen år siden. NFD har hatt på høring et forslag til forskriftsendring om badebehandling med legemidler av laks mot lakselus
Det er ikke mulig å drive oppdrett uten bruk av kjemiske lusemidler. Det er et av punktene fiskeriminister Harald T. Nesvik tar opp i et brev til Norges Fiskarlag sendt onsdag.

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde en rekke vedtak som har med kjemisk lusebekjempelse å gjøre på sitt møte 19. september i år. Det er disse vedtakene Nesvik i sitt brev datert 14. november kommenterer. 

Landsstyrevedtak
Et av vedtakene til landsstyret er: «Norges Fiskarlags Landsstyre krever umiddelbar stopp i utslipp av giftige avlusningskjemikalier i havet.»
Nesvik kommentere i brevet landsstyret sitt vedtak:

«Det er ikke mulig å drive biologisk produksjon som oppdrett, uten bruk av legemidler. Men bruken må være forsvarlig ut fra hensynet til miljøet, til fiskehelse og -velferd. Behandling mot lus skjer dessuten for å beskytte villaks og sjøørret.»

- Det er vel på en måte en erkjennelse av situasjonen Nesvik beskriver. Men vi må være trygge på at de legemidlene som brukes ikke skader miljøet, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.
- Er legemiddelbruken i dag i lakselusbekjempelsen til skade for miljøet?
- Ja det er den. Det jo derfor vi har den situasjonen vi har i dag med blant annet en høringsprosess på hvor nær et gytefelt eller et rekefelt det skal bli lov å bruke kjemiske avlusingsmidler.

Havmiljøet
- Er svaret til Nesvik om bruk av kjemiske lusemidler som forventet?
- Det er jo slik at Nesvik skal forholde seg til hele sjømatnæringen, og da må han gjøre sine avveininger, sier Ingebrigtsen.
Et annet vedtak landsstyret gjorde gikk på luseregelverket:
«Norges Fiskarlags Landsstyre konstaterer at lusemiddelregelverket, slik det blir praktisert per i dag, ikke ivaretar hensynet til havmiljøet, krepsdyrbestander og fisken.»

Her er kommentaren til Nesvik på dette vedtaket til landsstyret:
«Jeg er enig i at hensynet til havmiljøet, krepsdyrbestander og fiskerne kan ivaretas bedre. Men jeg mener at regelverksendringene som er trådt i kraft sammen med endringene som er på høring, og arbeidet med revidering av forurensingsregelverket, vil styrke miljøhensynet. Dessuten må vi sikre at tilsynene våre gjør en god jobb.»I går gikk høringsfristen ut for NFDs forsalg til en forskriftsendring som går på å midlertidig forby badebehandling med legemidler mot lakselus i merd som ligger i reke- og/eller gytefelt nærmere enn 500 meter fra gytefelt og rekefelt
Etiketter: norge lax laxlus nesvik

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln