Länsstyrelsen vill stoppa laxodling

Johnny Oresten på företaget Smögenlax ifrågasätter länsstyrelsens resonemang. Bild: Ingvar Spetsmark Johnny Oresten på företaget Smögenlax ifrågasätter länsstyrelsens resonemang. Bild: Ingvar Spetsmark
Det är olämpligt att starta en laxodling i Kungshamn eftersom vattenkvaliteten i havet måste förbättras. Det menar länsstyrelsens miljöskyddsavdelning och vattenmyndigheten som säger nej till planerna.

– Det är jättetråkigt att behöva säga nej men det är helt enkelt så att havet utanför Kungshamn inte tål mer utsläpp, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten.

Ett tungt besked för företaget som uttrycker besvikelse över länsstyrelsens beslut:
– Jag tycker inte länsstyrelsen ser till helheten utan bara på enskilda detaljer, säger Joel Oresten, Smögenlax.

Den ansökan som lämnats in till Mark och miljödomstolen i Vänersborg gäller en mindre anläggning för odling av lax vid Fisketången i Kungshamn och en större anläggning för att kunna odla cirka 5 000 ton lax om året. Syftet med satsningen är att starta en större landbaserad fiskodling och på allvar ta upp konkurrensen med laxodlingarna i Norge.
Söker finansiärer
Det är företaget Smögenlax som står bakom planerna på en laxodling som kommer att ligga ett par hundra meter från den plats där företaget Renahav bygger en renings- och biogasanläggning som ska ta hand om organiska restprodukter från bland annat Orkla och Leroy.

Just nu jobbar de som står bakom planerna på laxodling på att få fram finansiärer. Det behövs cirka 300 miljoner kronor för att satsningen ska kunna genomföras. Smögenlax är dotterbolag till Renahav.

Men i och med att miljöskyddsavdelningen och vattenmyndigheten yrkar på att ansökan avslås är det inte säkert att det blir någon laxodling. De konstaterar i sina yttranden att det är olämpligt att placera anläggningen i Kungshamn eftersom den ekologiska statusen i havet måste förbättras.
– Det finns ett vattendirektiv som EU tagit och som innebär att vattenkvaliteten måste förbättras. Den planerade anläggningen innebär en kraftig ökning av utsläppen av kväve och fosfor.

Är frågande
Joel Oresten är frågande kring hur länsstyrelsen resonerar och invänder mot de yttranden som skickats till Mark och miljödomstolen.
– Den satsning som vi gör i Kungshamn innebär att utsläppen kommer att minska jämfört med i dag. Laxodlingen som vi vill bygga i Kungshamn beräknas släppa ut betydligt mindre kväve jämfört med utsläppen från de norska laxodlingarna.

Smögenlax kommer nu att gå igenom yttrandena från länsstyrelsen och se om det går att göra några ändringar i ansökan.
– Vi gör vad vi kan, säger Joel Oresten.

Källa: Bohusläningen 1 okt 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln