Skåningarna kan själva minska risken att dö i förtid

En Sifoundersökning visar att hälften av svenskarna är mest oroliga för att drabbas av terrordåd, våldsbrott eller trafikolyckor. Samtidigt är risken att dö i hjärt-kärlsjukdom nästan 90 gånger större. Många liv i Skåne kan räddas om vi fokuserar på det vi kan förändra: vår livsstil. Det skriver representanter för Hjärt-Lungfonden.

Vad kommer du att dö av?
Frågan är svår och otäck, men kan besvaras – åtminstone statistiskt. Hjärt-Lungfonden har frågat 1 000 svenskar vad de är mest oroliga för att drabbas av. Hälften, 49 procent, svarar terrordåd, våldsbrott eller trafikolyckor; händelser som i fjol berövade 366 svenskar livet.

366 slocknade liv är 366 för många, och det är naturligt att dramatiska dödsfall väcker större uppmärksamhet och skapar större oro. Samtidigt riskerar människors rädslor att smitta av sig på medierapportering, politiska beslut och fördelningen av ekonomiska resurser, utan att vara baserade på fakta.

Det största hotet mot skåningarna kommer nämligen varken från våld eller terror, utan från stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp. Varje år avlider över 30 000 svenskar i hjärt-kärlsjukdom, varav drygt 4 000 enbart i Skåne.
Forskningen har bidragit till att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats på 20 år. Nu står dock samhället inför en ny utmaning: Vår livsstil. Sedan 80-talet har andelen svenskar med fetma tredubblats, samtidigt som svenska ungdomar i dag är mindre fysiskt aktiva än EU-snittet.

Även om utvecklingen är negativ så finns en positiv sida: den går att påverka. Forskning visar att skåningarna själva kan öka möjligheten att få ett långt, friskt liv:

Rör på dig.
Fysiskt aktiva personer har så mycket som halverad risk för hjärt-kärlsjukdom. På senare år har man även kunnat konstatera att stillasittande i sig är en hälsofara. 30 minuters måttligt ansträngande rörelse varje dag har stora hälsovinster.

Gör dig tobaksfri.
Cigarrettrökning är den enskilt största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom i Sverige, med 3 500 dödsfall varje år. Snus påverkar också kärlen negativt, och ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden tyder på att även e-cigaretter är skadliga.

Byt matvanor.
Forskning visar att den som byter vitt bröd, socker, kött och hårt matfett mot fullkornsbröd, grönsaker, fisk och oljor kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom med uppåt 50 procent.

Forskningen bidrar ständigt till ny kunskap om hur hjärt-kärlsjukdom kan förebyggas, behandlas och besegras. Tillsammans kan vi stoppa den största risken för att dö i förtid.

Kristina Sparreljung
generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Jan Nilsson
ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd


Källa: Kristianstadsbladet 28 sept 2018 >>

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln