Den varma sommaren har varit gynnsam för många fiskarter

Foto: Piet Spaans/ Wikimedia Commons Foto: Piet Spaans/ Wikimedia Commons
Varje sommar genomför Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Aqua, provfisken för att undersöka beståndet av olika fiskarter. Årets fisken har gett ovanligt höga fångster av bland annat abborre och mört.


De flesta fiskarter växer och förökar sig under sommarhalvåret och därför är sommartemperaturen viktig för arternas utveckling. Sötvattensfiskar som abborre, gös, karp- och mörtfiskar gynnas av varmare vatten.

Det är något som märkts vid SLU Aquas provfisken där fångsten av årsyngel av bland annat abborre varit väldigt talrik. Under provfisken på västkusten var även fångsterna av ål goda men enligt Jens Olsson kan det bero på att mycket ål rör sig när vattnet är varmt.
– Vad det gäller abborre och mörtfiskar så verkar föryngringen och tillväxten tack vare det varma vädret varit god. Vad ålen beträffar är det mer oklart om det det varma vattnet ger att vi fångar mer ål, eller om beståndet har ökat.

Andra arter, som torskfiskar, föredrar kallare vatten. Under sommaren har de hållit sig borta från grunda vikar på Västkusten där vattentemperaturerna varit höga.
– Inte heller vad det gäller torsken går det att dra några slutsatser utifrån provfisket, annat än att torsken håller sig borta från det varmare vattnet längs kusterna. Men på sikt kan det bli så att arter som föredrar kallar vatten, som torsk och strömming, minskar om vattnet blir varmare, säger Jens Olsson.

Även om årets provfisken kan ge en fingervisning om hur fisksamhällen vid kusten kommer se ut att när klimatet blir varmare så handlar det om komplicerade ekologiska system med många faktorer som spelar in säger Jens Olsson.

–När vissa arter ökar kan andra konkurreras ut. Under 1970- och 1980-talet när det fanns jättemycket torsk i Östersjön, även längs kusterna, så fanns det betydligt färre fiskar än idag av andra arter som till exempel abborre. Liknande mönster kan sannolikt uppstå när andra arter kraftigt gynnas av rådande miljöförhållanden.

Lina Rosengren 
Källa: Aktuell Hållbarhet 26 sept 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln