Sveriges första marina återvinningscentral

Marint skräp som ska återvinnas. Marint skräp som ska återvinnas.
Under sommaren samlades 28 ton marint avfall i Sotenäs kommun. Nu har kommunen startat ett återvinningsarbete av materialet som man hoppas kan skapa ringar på vattnet.

Plast i havet är en av vår tids stora miljöbovar. Nu gör Sotenäs kommun en insats inom området genom att man startat Sveriges första marina återvinningscentral.

– Vi gör en insats för miljön genom att försöka se avfallet som en resurs i stället för ett problem. Det blir också en social insats där vi kan skapa arbetsplatser och en cirkulär ekonomi där vi kan använda det vi tar upp i stället för att förbränna det. Det är en fortsättning på arbetet med Symbioscentrum, säger kommunens kommunalråd Mats Abrahamsson (M)

Samarbete mellan flera parter
Redan nu ligger det mängder av gammalt fiskenät, tampar och annat vid återvinningscentralen, som har sin bas i Hogenäs industriområde i Kungshamn. Återvinningen är ett samarbete mellan flera olika parter och förhoppningen är att det ska bli en boll som fortsätter att rulla.
En av dessa är Fiskareföreningen Norden, som har tagit emot marint avfall på Smögen sedan 2004.
– Det har växt hela tiden och vi har försökt få igång en ekonomi kring avfallet. Nu har kommunen kommit in och tagit sitt ansvar, vilket de verkligen ska ha all credd för, säger föreningens ordförande Sixten Söderberg.

Samlat 28 ton avfall under sommaren
Avfallet kommer från deras insamling och från naturvårdsarbete, där material samlas längs kustlinjen. Den personalen står arbetsmarknadsenheten i Sotenäs för.
– Det finns två vinster i det här. Först då självklart för naturen, men även att det skapar arbete för människor i utanförskap. I sommar har elva personer arbetat med att samla ihop material och bara under sommaren samlades 28 ton, säger Jeanette Andersson, enhetschef på arbetsmarknadsenheten och integration.

När avfallet kommer till återvinningsstationen delas det upp i fraktioner. En del material är i såpass bra skick att det kan återbrukas, medan det övriga skickas till ett företag i Danmark, som smälter ner och förädlar materialet så att de kan bli nya produkter.

Vill förädla materialet i Sotenäs
I framtiden hoppas man dock på att hela kedjan, från insamling till förädling, ska kunna ske inom kommunen.
– Flera intressenter har redan hört av sig om material, men det är inget vi direkt kan leverera i dag. Men i framtiden har vi förhoppningsvis en förädlingsstation här i närheten, säger Per Svensson, förvaltningschef för Sotenäs Symbioscentrum.
I dag finansieras arbetet av kommunen och genom olika projektbidrag. För att det ska fungera ordentligt i framtiden behövs dock fler samarbetspartners.

– Det är en kortsiktig finansiering och vi behöver något mer långsiktigt. Men intresset för arbetet är stort och känslan är att det här kommer att bli jättebra, säger Per Svensson.

Källa: Bohusläningen 20 sept 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln