Sverige behöver skjuta fler sälar

Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker. Pressbild. Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker. Pressbild.
I dag fångar sälarna tillsammans med skarven lika mycket fisk som våra yrkesfiskare. Sverige behöver ta fram en ny sälpolitik som tillåter licensjakt. För att värna yrkesfiskarna i bland annat Skåne måste vi även ta hand om de skjutna sälarna på ett nytt vis, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

För några decennier sedan var sälen på väg att försvinna helt från Östersjön. Sedan dess har sälarnas situation förbättrats avsevärt. Från ett par tusen på 1980-talet finns det i dag omkring 50 000 sälar. Det är en glädjande utveckling, som dock riskerar att få negativa konsekvenser. Framför allt därför att fler sälar innebär ett hot mot våra fiskar och yrkesfiskare. För att värna våra fiskebestånd behöver Sverige en ny sälpolitik som tillåter licensjakt. Sverige behöver helt enkelt skjuta fler sälar för att rädda fisken.
Sälen har en självklar plats i svenska vatten, men dess utbredning får inte ske på bekostnad av våra fiskar. I dag fångar sälarna tillsammans med skarven lika mycket fisk som våra yrkesfiskare. Det sätter en enorm press på fiskbestånden som redan är svaga. På 1980-talet var sälen så gott som utrotad på grund av sjukdomar och miljögifter. Men tack vare en ansvarsfull politik har bestånden återhämtat sig och populationen ökar nu med fem procent varje år. Men med tanke på att en gråsäl äter mellan tre och åtta kilo fisk per dag får det här negativa konsekvenser för fisken i Östersjön. 
 
Det riskerar drabba såväl fritids- som yrkesfisket, i synnerhet runt Skånes syd- och ostkust. Fisken utanför städer som exempelvis Ystad och Simrishamn måste värnas. Levande fiskesamhällen är inte bara en del av vårt kulturarv utan också viktigt för ett Sverige som ska leva även utanför storstäderna. Det handlar många gånger om kustsamhällen som byggts upp kring fisket.
 
Utökad säljakt får stöd av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Stockholms universitet, som båda föreslår utökad jakt för att skydda fisken. För att bevara sälpopulationen på den nuvarande nivån behöver mellan 2 500 och 3 000 sälar skjutas varje år, enligt Sture Hansson vid Stockholms universitet. Men i år får bara 680 sälar skjutas. Det är inte hållbart att sälarna varje år blir fler, när de borde bli färre.  
 
Den begränsade skyddsjakten som tillåter yrkesfiskare att skjuta sälar först när de har fått sin fångst eller sina fiskeredskap förstörda behöver utökas till att omfatta licensjakt, som vi har på exempelvis varg. Det här föreslog Naturvårdsverket redan 2013, men det har fortfarande inte blivit verklighet. Den rödgröna regeringen har inte visat minsta engagemang i frågan. Formellt sett bereds förslaget fortfarande på Näringsdepartementet. Det måste betraktas som ett misslyckande av regeringen. 
 
Men bara licensjakt räcker inte. Det finns flera andra reformer som behöver genomföras i dag:
• För det första är reglerna för skyddsjakt alldeles för restriktiva. Skyddsjakt tillåts bara på sälar som befinner sig inom 200 meter från den plats där fisket bedrivs. Området man får jaga säl på behöver bli större.
• För det andra borde skyddsjakten utvidgas till att omfatta fiskens fredningsområden, som vi har för att fisken ska få återhämta sig fri från hot. Där människor inte får fiska borde inte heller sälar få röra sig. Annars är det ingen idé att ha fredningsområden.
 
Men även om det faktiskt blir lättare att jaga säl återstår ett problem: Vem ska göra det? EU-lagstiftning förbjuder handel med svenska sälprodukter. Det innebär alltså att de som skjuter sälen varken får tillvara ta köttet eller sälskinnet för att sälja det. Det minskar kraftigt incitamenten att jaga säl och är en orimlig ordning. Tyvärr var vi moderater ensamma om att rösta emot förbudet i Europaparlamentet, medan alla andra svenska ledamöter röstade för. Det är ett beslut som skadar fiskbestånden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet med flera har nu ett direkt ansvar för att vi måste bränna upp sälarna som skjuts. Problemet kommer dessutom att bli ännu större framöver i takt med att fler sälar skjuts. 
 
Vi kan fortsätta att ha livskraftiga sälbestånd även om vi utökar jakten. Situationen för våra fiskbestånd är kritisk. Vi har inte råd att vänta. Oavsett färgen på nästa regering måste den se till att utökad jakt på säl blir verklighet. Det gynnar såväl fisken som yrkesfiskarna och faktiskt också sälen.
 
Christofer Fjellner (M)
EU-parlamentariker

Källa: Expressen 16 sept 2018 >>

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln