Svensk export och import av jordbruks-varor och livsmedel fortsätter att öka

Svensk export och import av jordbruksvaror och livsmedel, i likhet med den totala utrikeshandeln, fortsätter att öka.
  • Det första halvåret 2018 ökade värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 10,6 procent och importen ökade med 7,9 procent jämfört med motsvarande period 2017. Om fisk exkluderas så uppgick ökningen till 6,1 procent för exporten och 5,3 procent för importen.
  • Norge, Danmark och Finland är fortsatt de viktigaste exportmarknaderna för svenska jordbruksvaror och livsmedel.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2018 jämfört med motsvarande period 2017 och uppgick till drygt 32 miljarder kronor.
Sveriges underskott i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2018 jämfört med motsvarande period 2017 och uppgick till drygt 32 miljarder kronor. Om fisk exkluderas uppgick handelsunderskottet till strax över 29 miljarder kronor.

Det är främst värdeökningen för produktgruppen fisk som bidragit till att exporten ökat med närmare 11 procent, se tabell 1. Även produktgrupperna spannmål, diverse livsmedel och tobak visar på tydliga ökningar, medan frukt och grönsaker är den enda produktgrupp som minskat i värde. En stor del av handeln med fisk är vidareexport av norsk lax. Om fisk exkluderas från jämförelsen så ökade exportvärdet med strax över 6 procent.

Läs hela rapporten >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln