Nej, fiskekvoter skadar inte miljön

Fritt översatt från originalartikeln som är skriven på danska.

Fiskekvoter fastställs årligen i EU på grundval av grundliga vetenskapliga studier och råd. Genom internationella avtal är EU engagerat i ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Mer än 90 procent av fisken som fångas av danska fiskare är hållbarhetscertifierad enligt MSC.

Den danska modellen för fiskeriförvaltning med individuellt omsättbara kvoter (IOK) har sedan 2003 skapat lönsamhet och utveckling i danskt fiske. Förr haltade ekonomin, men med IOC har det varit möjligt att skapa balans mellan fiskefartygen och resursen i havet, vilket skapar en grund för ett hållbart fiske.

I information den 22 augusti ifrågasatte Lau Blaxekjær i samband med ett internationellt forskningsprojekt den modellen. Kritiken är att IOK skapar överfiske, miljöpåverkan och förhindrar en rättvis fördelning av kvoter.

I Danmark har vi ett förvaltningssystem som kombinerar IOK med ett omfattande kustfiskeprogram, ratiofiske och specialkvoter för unga och nystartade fiskare. Vi skakar därför på huvudet när vi läser uttalandena om miljöpåverkan och överfiske.

Varken miljöpåverkan eller överfiske dokumenteras i artikeln, men indikeras som en följd av IOK. Men det är helt enkelt fel.

Inget annat land i Europa kan prestera en så hög nivå, och med IOK ges enskilda fiskare incitament att arbeta för långsiktigt hållbart fiske. Och med IOK-poolsystemet måste vi dela kvoter mellan fartyg, vi ligger långt före andra EU-länder när det gäller att minimera kassering.

När Blaxekjær påpekar att IOK skapar monopolliknande stater är det ett annat misstag. Vi har 1 477 aktiva danska fiskefartyg - små och stora - och vi är stolta över det. Som föreningar anser vi att fisket ska vara så månskiftande som möjligt.

Vi står, i linje med ett enat Folketing, på mål för förvaltningen som har säkerställt både hållbarhet och lönsamhet inom vår sektor.

Vi är alltid öppna för konstruktiv kritik och åtgärder som kan stärka förvaltningen av danskt fiske. Men fisket måste och skall förbli miljömässigt och ekonomiskt genomförbart.

Svend-Erik Andersen, ordförande i Danmarks Fiskeförening, och Fridi Magnusen, ordförande för Danmarks Pelagiska Producentorganisation

Källa/originalartikel: Information.dk 30 augusti 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln