En tredel av verdens fiskefangst kastes

Den delen av verdensfiskeproduksjon som kommer fra fangst har vært noenlunde konstant siden 1990. FOTO: SVEIN HAMMERSTAD / NTB SCANPIX Den delen av verdensfiskeproduksjon som kommer fra fangst har vært noenlunde konstant siden 1990. FOTO: SVEIN HAMMERSTAD / NTB SCANPIX
30 millioner tonn fisk, en tredel av all fisken som fanges hvert år, havner aldri på tallerkenene. Verdens forbruk av fisk er ikke bærekraftig, ifølge ny FN-rapport.

Mens stadig flere land tyr til fiske for å skaffe mat til økende befolkninger, øker andelen som kastes av den fisken som fanges.

35 prosent av all fisken kastes, går det frem av rapporten om status for verdens fiskerier som FN-organisasjonen Verdens matvarefond (FAO) la frem onsdag.

Les hele FAO-rapporten her (pdf) >>
 

Rundt en fjerdedel av det som kastes skyldes utkast, at fiskerne kaster fisken tilbake i havet fordi den er for liten eller av feil art. Resten av svinnet skyldes at fisken blir dårlig før den når forbruker, for eksempel at den råtner fordi det mangler kjøleanlegg.

– Jeg er ikke overrasket over tallene. Stort svinn mellom produsent og forbruker ser man på mange andre matvarer også, sier fagrådgiver Jorunn Vallestad i Naturvernforbundet til NRK.

Lederen for den europeiske avdelingen av naturvernorganisasjonen Oceana, Lasse Gustavsson, reagerer kraftig på svinnet.
– Sløsing med mat på en planet som sulter er skandaløst. At en tredel av all fisken som fanges går til spille, er en veldig alvorlig grunn til for bekymring om verdens matvaresikkerhet, sier Gustavsson til The Guardian.

Vallestad mener at alle land må innføre forbud mot utkast, slik som det allerede er i Norge. I tillegg bør man bli flinkere til å utnytte avskjæret som kan brukes til f.eks. fiske- og dyrefôr.
– Og fisken bør spises nærmere der den fiskes. Det er ikke lurt å sende den verden rundt flere ganger før den spises, sier Vallestad.

Advarer om overfiske
Rapporten fra FAO viser at en tredel av verdens fiskebestander er overfisket, mens 60 prosent er maksimalt utnyttet.
– Her er det helt klart en stor jobb å gjøre. Det viser at det ikke er mye å gå på når under 10 prosent av bestandene er underfisket, sier Vallestad i Naturvernforbundet, sier Vallestad i Naturvernforbundet.

Når det gjelder overfiske er situasjonen aller verst i Middelhavet, Svartehavet og Sørøst-Stillehavet.

Mer fisk enn noen gang
Rapporten viser også at verdens samlede fiskeproduksjon var større i 2016 enn noen gang tidligere.

Til sammen ble det fisket og dyrket frem 170,9 millioner tonn fisk, fordelt på 90,9 millioner tonn som er fisket og 80,0 millioner tonn oppdrett.

Hele 88 prosent av de 170,9 millioner tonnene gikk direkte til menneskemat, noe som er en større andel enn tidligere.

Statistikken fra FAO viser at verdens totale fiskeproduksjon er nidoblet fra 1950 frem til i dag. I 1950 ble det produsert 19,31 millioner tonn. Det gule feltet viser fangst, mens det blå viser oppdrett.

Stadig viktigere som matvare
Siden 1961 har den årlige veksten i fiskeforbruk vært dobbelt så høy som befolkningsveksten.
– Det viser at fisk er avgjørende for å nå FAOs mål om en verden uten sult og feilernæring, sier FAOs generaldirektør José Graziano da Silva.
Han legger til at selv om mange utfordringer gjenstår, håper han at tiltak den siste tiden mot ulovlig fiske vil være et vendepunkt når det gjelder bærekraftige utnyttelse av fiskebestanden.

Källa: NRK 10 juli 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln