Markedet godtar lang og tynn makrell

TYNNERE: Makrellen blir tynnere og lettere samtidig som den krever mer av maten i havet. Dette er eksemplarer fra i september i fjor da makrellen skulle være på sitt feiteste. FOTO: PRIVAT TYNNERE: Makrellen blir tynnere og lettere samtidig som den krever mer av maten i havet. Dette er eksemplarer fra i september i fjor da makrellen skulle være på sitt feiteste. FOTO: PRIVAT
Både sild og makrell er blitt magrere. Eksportørene er bekymret om denne tendensen fortsetter.

- Det som skjer nå er ikke normalt. Det må være en kombinasjon av mer fisk og mindre tilgang på mat i havet som gjør at sild og makrell målt opp mot samme årsklasser som før, veier vesentlig mindre enn før, sier Rune Hoddevik ved Pelagia sitt anlegg i Hjørungavåg på Sunnmøre.

«G6 gull verd»
Tilgangen på G6-makrell, som er makrell over 600 gram, er nærmest stoppet opp.
- Den store makrellen vi finner blir plukket ut og behandlet som gull. De pakkes inn i tikilos kartonger som en spesialitet fra havet. Før kunne man få laster med hovedsakelig G6-makrell, nå er både G6 og G5 nesten helt borte, sier Hoddevik.
Han sier det nesten ikke er forskjell på størrelsen til sommermakrell og makrellen som fiskes på høsten i hovedsesongen. Størrelsen er på rundt 360-460 gram. Utseende og kondisjon er ganske lik. Det er lange og tynne makrell.

G6-makrell var normalt syv-åtte år gammel makrell. Nå er makrellen i denne aldersgruppen minst 150 gram lettere enn før.

Den store makrellen vi finner blir plukket ut og behandlet som gull
- Rune Hoddevik, Pelagia Hjørungavåg

Akseptert i markedet
- Vi konstatere at markedet har akseptert de endringer som har skjedd til nå med makrellen, selv om det hele tiden har kommet tilbakemeldinger med ønske om større makrell som markedet fikk mest av før. Alt har en grense og det er vanskelig å tenke seg at markedet vil aksepterer en ytterligere nedgang i vekta på makrell uten å reagere. Da blir det jo eksport av pir i stedet for stor makrell, sier Hoddevik.

Tidlig gytemakrell
Hoddevik merket seg med undring av det var innblanding av gyteferdig makrell i fangstene av nordsjøsild som de har kjøpt i år.
- Det er på ingen måte normalt, sier han og ser disse utsiktene for årets makrellsesong.

 - Alle sesonger er spennende og årets makrellsesong blir ekstra spennende på flere måter. I fjor fikk ikke den minste kystflåten tak i makrellen. Vi håper på en grei sesong og vet vi er i markedet med fisk fra mange andre nasjoner. Norsk not- eller krokfanget makrell har en god status i markedet, men vi håper ikke naturen steller seg slik at den blir magrere enn den har vært til nå, sier Hoddevik.

- Priser?
- Det vil jeg ikke ha noen formening om. Selv om kvotene overraskende har gått ned, er det ingen automatikk at prisene går opp. Det er markedet og konkurransen fra andre som bestemmer prisnivået, påpeker Hoddevik.

Det moderne og effektive Pelagia-anlegget i Hjørungvåg kjøper normalt 15.000-16.000 tonn makrell i sesongen.

414 gram i snitt
Makrellen gjennom Sildelaget hadde en snittvekt på 370 gram i 2013 og 414 gram i fjor. Til sammenligning var snittvekta på makrellen i 2002 517 gram. En syv år gammel makrell veier i dag cirka halvparten av hva en syv år gammel makrell veide for syv år siden.

Pelagisk havforsker Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet bekrefter at makrellen er blitt stadig mindre med årene og at dette er fastslått i forskningen.

«Normale svingninger»
-Vi tolker at de observerte endringene er relatert til at vi er inne i en periode med høy total biomasse av pelagisk fisk i Norskehavet og tilknyttede områder. Dette har også gitt seg utslag i et økende og høyt totalt uttak av pelagisk fisk siden 2011. Vi anser at de observerte svingningene er normale i et økosystem som Norskehavet, uttalte Slotte til Fiskeribladet nylig.

Källa: Fiskeribladet 8 juli 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln