Klar trend att Europa vill ha mer fisk

Fisken som sikrer norsk velferd Fisken som sikrer norsk velferd
Sjømatnæringen har igjen satt omsetningsrekord, det er en klar trend på at Europa ønsker mer fisk. Første halvår i 2018 har Norge eksportert 1,4 millioner tonn med sjømat, som er en økning på 10 %. Totalt har Norge så langt i år eksportert fisk for 48,1 milliarder kroner. 

At eksporten av sjømat øker, er viktig for den norske økonomien. Næringen bidrar med skattekroner til felleskapet og viktige arbeidsplasser langs kysten. Teknologiutviklingen i næringen er høy, og vi får stadig flere innovasjoner i anleggene som gjør produksjonen bedre og tryggere. Fiskeri har alltid stått sterkt i Norge, men alt tyder på at den vil bli stadig viktigere.
Norsk økonomi må få flere bein å stå på. Det er derfor desto mer gledelig at en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring vokser. 

Økning i omsetning og eksport er ikke bare viktig for økonomi og velferd. Den er også viktig for sysselsetting og rekruttering i distriktene. Et av særtrekkene ved Norge er at vi utnytter de naturgitte forholdene landskapet har gitt oss, der de er. Nettopp derfor skjer mye av verdiskapingen utenfor byene. Samtidig har vi lange tradisjoner for fiskerinæring, og med det dyktige arbeidsfolk langs kysten.

En fortsatt voksende sjømatnæring er med på å sikre bosetning og at man i distriktene har en jobb å gå til. Godt betalte jobber som både krever kort og lang utdannelse, i skjæringspunktet mellom praksis og teori blant de ansatte. Sjømatnæringen gjør det attraktivt for flere unge å flytte tilbake eller bli i lokalsamfunnet.

Fiskerinæringen har alltid stått sterkt der hvor man har lange tradisjoner for handel, langs kysten. Det er derfor selvsagt at vi fremdeles skal kunne tilby førsteklasses sjømat til det europeiske markedet. Dette forutsetter adgang til det markedet hvor sjømaten skal selges, for at Norge skal fortsette å sette flere eksportrekorder. EØS-avtalen sikrer oss denne muligheten. Fiskeri- og havbruksnæringen er helt avhengig av adgangen vi har til det europeiske markedet, der det bor 500 millioner mennesker. 

Bare i 2017 sto EØS for 73% av eksporten fra Finnmark. Vi er avhengig av Europeisk handel og samarbeid. Uten EØS ville vi opplevd tollbarrierer og fordyrende reguleringer som ville bidra til at prosesser på landegrensene ville tatt lang tid. Dette er en stor utfordring når man eksporterer ferskfisk. Fisken ville da neppe vært fersk når den kom frem. Det er verken gunstig for Europa, økonomien eller for arbeidsplasser i Finnmark.

Källa: Altaposten.no 9 juli 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln