Gledelig sildenytt fra Norskehavet

Text: Kjersti Sandvik, Bergen. Foto: Erling Kåre Stenevik, Havforskningsinstituttet Text: Kjersti Sandvik, Bergen. Foto: Erling Kåre Stenevik, Havforskningsinstituttet
Den voksne delen av NVG-sildebestanden i Norskehavet er i god forfatning. Årets bestandsindeks er 20 prosent høyere enn fjorårets.

- Det er gode nyheter at 2013-årsklassen fortsatt ser ut til å være relativt høy og bidrar til økningen. Den har vokst siden sist tokt, og vi måler litt flere av den, sier forsker Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for NVG- sild ved Havforskningsinstituttet.

På spørsmål om dette får påvirkning på kvoterådet, svarer Stenevik bekreftende.
- Men jeg kan ikke si noe om hvor stor påvirkning det får, før alt arbeidet er gjort.
Arbeidsgruppen møtes i slutten av august og setter sammen tall fra dette toktet pluss tall fra fangstdata og gytetokt i februar. Basert på dette, blir gytebestanden regnet ut og kvoteråd kan gis.
God kondisjon
Under økosystemtoktet er silda på beitevandring i Norskehavet, og den fordeler seg som oftest sentralt i havet. Makrell og sild beiter på mye av de samme planktonene, men silda kan gå dypere enn makrellen. Fiskeribladet har tidligere skrevet om at makrellen er blitt magrere. Ifølge Stenevik er det ingen tegn på dårlig kondisjon på silda når det gjelder vekt og alder.

- Planktonmengden har vært en oppadgående trend siden 2010. Den er litt ned i år forhold til fjor, men ikke på noe lavt nivå. Silda spiser plankton hele livet og raudåte er en veldig viktig føde.

Men 2013- årsklassen er likevel ikke på nivå med de virkelig store årsklassene. Siste store årsklasse var 2004, og denne fiskes det på fortsatt, selv om den ikke lenger er dominerende.

Status Barentshavet
I Barentshavet er indeksen på ungsild den høyeste målt siden 2004 årsklassen. Disse tallene er litt mer usikre fordi det er vanskelig å få sikre målinger i Barentshavet.
- Silda står litt høyere der og i små stimer. Derfor kan den være vanskelig å se i akustikk/ekkolodd og trålhal. Dermed blir usikkerheten større. På den annen side har vi hatt flere målinger som underbygger at bestanden er stor, sier Stenevik.

Forskerne har målt silda som ett åring i to tokt i fjor, ett i mai og økosystemetoktet på høsten. I tillegg er den målt som toåring i mai i år. Alle disse tyder på at bestanden er stor.

Men fiskerne må vente enda noen år før de kan få fiske på denne silda.
- Det får ingen effekt på kvotene foreløpig fordi den er så ung, men om et par års tid vil den komme inn i fiskeriet. Det blir spennende å følge årsklassen, sier Stenevik.

Kvoteråd NVG- sild
Økosystemtoktet i Norskehavet gjennomføres av Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island, og gir blant annet bestandsindeks på gytebestanden av NVG- sild. Bestandsindeksene bygger på antall sild per aldersgruppe, og er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd for NVG- sild. Dataene fra vårens tokt ble sammenstilt på et internasjonalt toktmøte i København 19.-21. juni.

Källa: Fiskeribladet Fiskaren 9 juli 2018 >>

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln