Kvoterådet halveres på nordsjøtorsk

Ur Fiskeribladet Fiskaren 2 juli 2018. Ur Fiskeribladet Fiskaren 2 juli 2018.
ICES kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen for 2019 er klare. For sei ser situasjonen bra ut, og kvoterådet økes med 18 prosent fra fjoråret til 140.000 tonn.

For nordsjøtorsken er situasjonen imidlertid en helt annen.

Høyt fiskepress
Forskerne konkluderer med at nordsjøtorsk-bestanden er i dårlig forfatning og høstes for hardt. 2019-kvoterådet er på knapt 28.000 tonn, som er en nedgang på 47 prosent fra i fjor.
- Dette skyldes hovedsakelig en ekstrem svak rekruttering av de seneste årsklassene. Nye data viser den laveste rekrutteringen som er registrert i den lange tidsserien vi har på nordsjøtorsk, sier Henning Wehde, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.
Forskerne observerte i fjor en sterk årsklasse i nordsjøtorsk-bestanden, men denne har ikke overlevd, forteller Wehde.

Nedadgående trend
Når det gjelder hyse og hvitting i Nordsjøen, ser forskerne en sakte nedadgående trend.
For hysa er kvoterådet satt på vel 36.000 tonn - en nedgang på 27 prosent fra i fjor. Hysebestanden er i god forfatning, men fiskedødeligheten er høy.
Det samme gjelder for hvittingbestanden. Den er i god forfatning, men med høyere fiskedødelighet enn antatt. Kvoten er derfor på vel 25.000 tonn, som er en nedgang på 3 prosent fra anbefalt kvote i fjor.

Bestanden for rødspette er i god forfatning, og høstes fornuftig. Kvoterådet for neste år er på 139.000 tonn. Det er en nedgang på 2 prosent fra fjorårets anbefalte kvote og en økning på 9 prosent fra avtalt kvote.

Källa: Fiskeribladet Fiskren 2 juli 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln