KRAV:s regler gäller längre – ger utrymme att påverka nya EU-reglerna

Den 1 juli publiceras den nya utgåvan av KRAVs regler. Den gäller i två år istället för ett. Det ger KRAV möjlighet att påverka utformningen av den nya EU-förordningens detaljregler.

År 2021 börjar den nya EU-förordningen för ekologisk produktion att gälla. EU-förordningen ligger till grund för KRAVs regler, som behöver ändras i vissa delar för att följa de nya EU-reglerna. Fastän den nya förordningen är klubbad, och mycket därmed redan är beslutat, återstår en hel del arbete med utformningen av ett femtiotal detaljregler som EU-kommissionen beslutar om.
– Här har vi en chans att vara med och påverka. Istället för att lansera nya, egna regler till 2020 satsar vi på att medverka till att EU:s detaljregler blir så bra som möjligt för våra KRAV-certifierade lantbrukare och företag, säger Kjell Sjödahl Svensson, affärsområdeschef Lantbruk på KRAV.

De nya reglerna publiceras på KRAVs webbplats den 1 juli och träder i kraft den 1 januari 2019.

Fem nyheter i KRAVs regler:
  • Det blir enklare för KRAV-certifierade företag som producerar frukt och grönt att även Från Sverige-märka sina produkter. Ett avsnitt med hygienregler, som kan väljas till av den som vill, har lagts in i de allmänna verksamhetsreglerna.
  • En tillfällig regeländring vid foderbrist som beror på extremt väder och torka införs. Ändringen möjliggör att ge djuren EU-ekologiskt grovfoder när KRAV-märkt inte finns och tillåter konventionellt grovfoder efter beslut om undantag från Jordbruksverket.
  • Gränsvärdet för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av GMO anpassas till samma nivå som EU-förordningen, det vill säga 0,9 procent. KRAV håller kvar sin strikta syn på att inte tillåta GMO i KRAV-certifierad produktion och kräver även fortsatt noggranna kontroller av de råvaror där risken är som störst för förorening av GMO. Det går utöver vad EU-förordningen kräver.
  • Fiskbestånd som KRAV-certifierade fiskefartyg fiskar på måste omfattas av en gällande MSC-certifiering, då KRAV inte längre gör egna beståndsbedömningar. För att fisken ska kunna KRAV-märkas måste fiskefartygen även fortsättningsvis följa tuffa krav på klimatpåverkan och fångstmetod.
  • För växtodling har reglerna om begränsning och beräkning av tungmetaller via tillförda gödsel-, jordförbättrings- eller kalkningsmedel gjorts tydligare.

Källa: KRAV:s pressmeddelande 29 juni 2018 >>
 
Det här är KRAV
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.
Etiketter: eu msc eu-regler krav gmo

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln