Sotenäs: Ny miljösatsning kan ge 60 nya jobb

Bygget av en ny biogasanläggning pågår för fullt. Bild: Ingvar Spetsmark Bygget av en ny biogasanläggning pågår för fullt. Bild: Ingvar Spetsmark
Den planerade anläggningen för rening av avloppsvatten, omvandling av organiska restprodukter till gas och odling av lax beräknas ge ett 60-tal nya jobb inom de närmaste åren.

– Jag räknar med att den här satsningen totalt sett kommer att innebära så många arbetstillfällen, säger Joel Oresten som driver projektet Renahav tillsammans med Bengt Gunnarsson.


Just nu pågår bygget av en renings- och biogasanläggning som ska ligga mellan Orkla Foods och Leroys två fabriker på Hagaberg strax utanför Kungshamn. Bygget inleddes i början av året med grundarbeten och just nu håller bottenplattor till anläggningen på att göras i ordning.

Ett par hundra meter från den plats där renings- och biogasanläggningen ska ligga har det sprängts bort massvis med berg. Det är på den platsen som den planerade fiskodlingen ska ligga.
 
Petra Ralbring har anlitats för att sköta laxodlingen. Petra Ralbring har anlitats för att sköta laxodlingen.
Flera försök
– Vi har gjort flera försök med odling av lax som visar sig fungera på ett bra sätt, berättar Joel Oresten. Därför håller vi nu på att planera för en större anläggning för odling av lax som ska ligga bredvid renings och avloppsanläggningen. Den här delen av satsningen beräknas ge ett 50-tal nya arbetstillfällen om allt går som planerat.

Det som behövs är cirka 300 miljoner för att kunna genomföra den delen av projektet och ett arbete pågår när det gäller att hitta finansiärer. Målet är att odla cirka 4000 ton lax varje år. 

Sedan ett par år finns det en försöksodling på Fisketången i Kungshamn. Vattentemperatur och andra värden övervakas noga där laxarna simmar och får växa till sig. Det är företaget Smögenlax som är en del av Renahav som står för den delen av satsningen.

– De försök som pågår visar att det går att odla lax inomhus på det sätt som vi gör, säger Joel Oresten. Det innebär att vi om några år kan ta upp konkurrensen med den norskodlade laxen på allvar. Intresset för att köpa svenskodlad lax är stort och flera företag har redan hört av sig.
 
Klicka på bilden för att se en inspelning från odlingen. Klicka på bilden för att se en inspelning från odlingen.
Kopplas in
Satsningen på en renings och biogasanläggning kostar cirka 80 miljoner. Pengarna kommer från ett antal privata företag. Dessutom har stöd betalats ut från bland annat Energimyndigheten, länsstyrelsen och EU-projektet Leader Bohuskust.
– Den första etappen innebär att reningsverket byggs klart och tas i drift. I ett första skede är det meningen att vi ska ta hand om avloppsvattnet från Orkla och Leroy. Nästa steg blir att koppla in företaget Marenor. Det här innebär att vi får en mer effektiv rening än i dag när det gäller att ta hand om kväve och fosfor.

De företag som ska dra nytta av det nya reningsverket har i dag egna sätt att rena avloppsvattnet. I ett fall skickas avloppsvattnet till det kommunala reningsverket.
– Nuvarande rening är inte dålig, säger Joel Oresten. Men den satsning som nu görs innebär bättre rening av avloppsvattnet innan det släpps ut i havet.
Steg två i satsningen innebär att anläggningen där det ska framställas biogas ska byggas.

Tas omhand
– Det handlar om 15000 ton organiska restprodukter som fiskrens och slam som kommer från reningen av avloppsvatten som ska tas omhand varje år, säger Joel Oresten. Detta material används för att producera el och varmvatten som ska användas av Orkla och Leroy.

Nu är det också klart att den restprodukt som bildas kommer att användas som gödsel på en gård i Sotenäs kommun.

Renahav har en vision där resterna från ett antal lokala företag inom fiskberedningsindustrin tas omhand och används på nytt.
– Jag är säker på att det koncept som vi tagit fram kan användas på fler platser, säger Joel Oresten.

Miljösatsning. Joel Oresten står bakom satsningen på Rena hav tillsammans med Bengt Gunnarsson.

Ny biogasanläggning. Arbete med den nya anläggningen för biogas kommer att ligga på den här platsen.

Kan ge nya jobb. Försöket när det gäller att odla lax inomhus fungerar bra. Det visar de tester som gjorts under ett par år. Här kontrollerar Petra Ralbring vattentemperaturen där laxarna simmar.

Framtida laxodling. I det här området kan det byggas en fullskalig laxodling om några år.

Källa: Bohusläningen 27 juni 2018 >>
Av Ingvar Spetsmark
Turerna har varit många innan arbetet med att bygga en ny biogasanläggning på Hagabergsområdet mellan Orkla och Leroy kunde sätta igång. 

För några år sedan stoppade Mark- och miljödomstolen projektet och länsstyrelsen konstaterade att ansökan hade stora brister. Den inlämnade ansökan kompletterades och det ledde i sin tur till att anläggningen fick miljötillstånd eftersom den bygger på ett kretsloppstänkande där fiskindustrins avfall ska göras om till biogas och rötade rester som går vidare till gödsel för jordbruket. 

Kritikerna har framför allt pekat på riskerna för störande lukt i Väjern med omnejd samt buller från transporter till och från anläggningen som enligt dessa åsikter borde ligga längre bort från tätbebyggt område.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln