Kommissionen föreslår en ny fond för att investera i havsekonomin och stöd till fiskesamhällen

Klicka på bilden för att spela videon. Klicka på bilden för att spela videon.
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s nästa långtidsbudget:
Kommissionen föreslår en ny fond för att investera i havsekonomin och stöd till fiskesamhällen. För nästa fleråriga EU-budget för 2021–2027 föreslår kommissionen 6,14 miljarder euro i en enklare och mer flexibel fond för europeiskt fiske och havsekonomin.


Den nya Europeiska havs- och fiskerifonden kommer att fortsätta att stödja den europeiska fiskerinäringen mot mer hållbara fiskemetoder, med särskilt fokus på att stödja småskaliga fiskare. Den kommer också att bidra till att frigöra tillväxtpotentialen hos en hållbar blå ekonomi i riktning mot en mer blomstrande framtid för kustsamhällen. För första gången kommer den att bidra till att stärka den internationella havsförvaltningen för säkrare, renare och hållbart förvaltade hav och oceaner. Slutligen ska kommissionen stärka den miljömässiga effekten av fonden med inriktning på skydd av marina ekosystem, samt ett förväntat bidrag på 30 % av sin budget till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, i linje med de åtaganden som gjorts inom ramen för Parisavtalet.

– Friska och väl förvaltade hav är en förutsättning för långsiktiga investeringar och skapande av arbetstillfällen i fiskerinäringen och den blå ekonomin rent allmänt. Som en global havsaktör och världens femte största producent av fisk- och skaldjur har EU ett starkt ansvar för att skydda, bevara och använda haven och deras resurser på ett hållbart sätt. Fonden kommer att göra det möjligt för medlemsländerna och kommissionen att leva upp till det ansvaret och investera i hållbart fiske, livsmedelstrygghet, en blomstrande havsekonomi och friska och produktiva hav och oceaner, säger kommissionären med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske, Karmenu Vella.

Fisket har stor betydelse för uppehället och kulturarvet i många kustområden i EU. Tillsammans med vattenbruk bidrar det också till tryggad livsmedelsförsörjning och näringsförsörjning. Ett särskilt fokus för fonden kommer att vara att stödja fiskare som bedriver småskaligt kustfiske med fartyg under 12 meter, vilket representerar mer än hälften av den europeiska sysselsättningen i fiskerisektorn. Sedan reformen av den gemensamma fiskeripolitiken 2014 har framsteg gjorts med att återföra bestånden till hälsosamma nivåer, för att öka lönsamheten inom EU:s fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Den nya fonden kommer att fortsätta att stödja dessa socioekonomiska och miljömässiga mål.

När det gäller havsekonomin föreslår kommissionen att öka sitt stöd jämfört med perioden 2014–2020. Detta är en ekonomisk sektor med hög potential vars globala produktion uppskattas till 1,3 biljoner euro idag och den kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Fonden kommer att möjliggöra investeringar i nya marknader för sjöfart, teknik och tjänster såsom havsenergi och marin bioteknik. Kustsamhällena kommer att få mer och bredare stöd för att upprätta lokala partnerskap och tekniköverföring i alla sektorer inom den blå ekonomin, inbegripet vattenbruk och kustturism.

I samband med FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling har EU också åtagit sig på internationell nivå att göra haven säkrare, renare och mer hållbart förvaltade. Den nya Europeiska havs- och fiskerifonden kommer att stödja dessa åtaganden för en bättre internationell förvaltning av världshaven. Den kommer bland annat också att tillhandahålla tillräcklig finansiering för att förbättra havsövervakning, säkerhet och kustbevakningssamarbete.
[...]

Läs hela pressmeddelandet: European Commission 12 juni 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln