Eko-trenden försvagas och alternativa försäljningskanaler allt viktigare

Utfall Q1 2018. Index 50 markerar oförändrad nivå jämfört med motsvarande period året innan. Utfall Q1 2018. Index 50 markerar oförändrad nivå jämfört med motsvarande period året innan.
Svagt ökande volymer, mer export och bättre lönsamhet bidrog till att första kvartalet 2018 blev en positiv period för svenska livsmedelsproducenter. Den tidigare starka eko-trenden visar tydliga tecken på avmattning, och försäljningskanaler vid sidan av dagligvaruhandeln ökar i betydelse. Detta framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2018.

Fyra gånger om året skickar chefekonom Carl Eckerdal ut en enkät till Livsmedelsföretagens medlemsföretag som får svara på frågor om försäljning, export, anställningsläge, råvarukostnader, lönsamhet och investeringar. I den aktuella enkäten fick företagen även frågor om försäljningskanaler, det ekologiska produktsegmentet och rekryteringsbehov.
 
Positiv utveckling första kvartalet 2018 för svenska livsmedelsproducenter
Övergripande: Svag volymökning, uppåt för exporten, lönsamheten ökar
Alternativa försäljningskanaler växer i betydelse för producenterna
Ekologiska produkter tappar i tillväxtkraft

Stora flertalet av medlemsföretagen har svårt att rekrytera
På den svenska hemmamarknaden noteras en svag volymökning under årets inledande kvartal, trots en påskhandel som i år till stor del inföll i mars månad. Exporten uppvisade en något tydligare expansion. Den mest uppenbart positiva utvecklingen för perioden är att lönsamheten, efter fjolårets kräftgång, studsar upp en bit. Bromsade råvarukostnadsökningar och en ökad effektivisering bidrar tillsammans till den positiva utvecklingen.
[...]

De ekologiska produktalternativen visar inte samma tillväxtkraft som tidigare. Kategorin har dock, efter flerårig och stark utveckling bakom sig, byggt upp en försvarlig leveransandel om 10 procent. En majoritet av företagen spår att segmentet växer något även framöver, men på beskedliga nivåer. Kategorins gulddagar i tillväxthänseende verkar med andra ord vara över för den här gången.

Läs hela artikeln: Livsmedelsföretagen 12 juni 2018 >>
Det här pressmeddelandet är en sammanfattning av Konjunkturbrevet för Q1 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln