Det kan være både en og ti milliarder tonn mesopelagisk fisk i havet

Det er uhorvelige mengder, sier forsker Webjørn Melle ved Havforskningsinstituttet.

Nå skal han og kolleger finne ut mer om fisken som befinner seg mellom 200 og 1000 meters dyp.
- Det er en nær del av økosystemet, men vi vet veldig lite om det selv om biomassen er stor, sier Melle til Tekfisk.

Står dypt og er små
Havforskningsinstituttet får 7,3 millioner kroner fra Norges forskningsråd til å forske på det mesopelagiske laget.
- Det er en ganske stor interesse fra næringen. Mange har søkt om lisens for å drive forsøksfiske, og vi fra forvaltningen er interessert i å vite mest mulig om systemet for fisket kommer i gang: Hvilke arter er det, hvor store bestander, hvordan er økologien slik at vi kan gi råd til de som skal forvalte fisket, sier Melle.
- Grunnen til at vi vet så lite om de mesopelagiske artene er at organismene står dypt og er små. De faller utenfor de metodene vi vanligvis bruker for å måle mengder.
 

Mesopelagisk fisk

  • Mesopelagisk fisk är ett samlingsnamn på djur som lever mesopelagiskt - av meso; "i mitten".
  • Mesopelagisk fisk lever i de öppna vattenmassorna mellan 100 och 1000 meters djup.
  • Uppskattningar visar att det kan finnas 10 000 miljoner ton mesopelagisk fisk i haven - 100 gånger mer än den mängd vildfisk som tas upp varje år.
  • De tre största bestånden av mesopelagisk fisk i Norska havet är Laxsill
    (Maurolicus muelleri), Nordlig Prickfisk (Benthosema glaciale)og Mindre Laxtobis (Arctozenus risso) .
  • Dessutom förekommer och några kommersiellt utnyttjade arter som t ex Djuphavskungsfisk (Sebastes mentella) och Guldlax (Argentina silus) i dessa djupen, men den biologiska mångfalden i det mesopelagiska lagret är annars i stort sett okänd.

Källa: Havforskningsinstituttet
 

Mesopelagisk fisk. Arkivbild. Mesopelagisk fisk. Arkivbild.
Ny teknologi
Havforskerne bruker dermed ny teknologi for å kunne si mer om det mesopelagiske laget.
- Vi satser på å videreutvikle standard metoder. Blant annet skal vi ha akustikk som er nedsenkbar. Vi vil også bygge nye tråler, sier havforskeren.

Standard tråler som brukes på pelagisk fisk har store masker foran som blir mindre og mindre. Men det fungerer ikke for mesopelagisk fisk.
- Problemet med det er at du får fangst, men du vet ikke hvor stort fangstarealet er og kan ikke regne ut biomassen. Den andre ytterligheten som har vært brukt har vært plankttonnett som er altfor små, sier Melle.
Dermed vil det bli laget nye tråler, som har stor åpning og samme maskevidde hele veien.

Egne farkoster som sender lydsignaler vil bli senket ned til det mesopelagiske laget.
- Dermed får vi høye frekvenser helt inn på artene som ellers er usynlig fra overflaten, og kan måle og telle biomassen, sier Melle.

En eller ti milliarder?
Første forskningstokt blir ved juletider. Da tar forskerne med seg de ulike målemetodene ut i Nord-Atlanteren. I dag er fremdeles mye ukjent når det gjelder mesopelagisk fisk. 
- Tidligere mål har vært at det er en milliard tonn globalt. Et nytt mål hevder at det er ti milliarder tonn. Det er ingen som strengt tatt vet, men på en måte er det ikke så veldig viktig om det er en eller ti milliarder tonn fisk. Det er uhorvelige mengder, og begge anslagene viser at det er mye, sier Melle. 

Han understreker at det ikke betyr at det er enkelt å fiske opp.
- Det er de kommersielle fiskerienes utfordring: Å komme ned med egnet redskap, fange, ta om bord og fremdeles tjene penger. Mitt syn er at prosessering ikke er den store utfordringen, men å få opp fisken med fortjeneste, sier Melle

Fôr og mat
Fangstteknologien er en av de store utfordringene.
- Det vil være ganske dyrt, og vi kjenner ikke akkurat de teknologiene de vil måtte bruke. Her ligger det mye utviklingsarbeid.

Prosjektet ved Havforskningsinstituttet skal gå over fire år. Når den tid er inne, håper havforskeren at de har et bedre kvantitativt mål på hvor mye mesopelagisk fisk det er. 
- Vi bør ha bedre kunnskap om biodiversiteten i systemet, og kjenne de viktigste veiene for næringsflyt, altså hvem som spiser hvem. Vi bør også forstå mer om hvilken rolle det mesopelagiske systemet betyr for omsetning av karbon i havet, sier Melle.

Han har stor tro på potensialet for mesopelagisk fisk, selv om det er et krevende fiske.
- Værden trenger mat, og marine produkter er næringsrike. Oppdrettsnæringen trenger også flere marine ingredienser, og trenger å finne nye ressurser. Mesopelagisk fisk kan gi både fôr og høyverdige produkter.

Läs hela artikeln: TekFisk 15 maj 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln