EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

Foto: Naturskyddsföreningen Foto: Naturskyddsföreningen
Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU.

I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.
[...]
Vilka är de överenskomna klimatåtgärderna?
- Succesiv avveckling av deponering
Deponering hör inte hemma i en cirkulär ekonomi på grund av att processen förorenar vatten, mark och luft. Därför har medlemsländerna nu beslutat om att mängden kommunalt avfall som deponeras ska reduceras till 10 procent senast 2035.
- Mer användning av effektiva ekonomiska instrument

Den nya lagstiftningen förutsätter nya åtgärder till stöd för en förändrad avfallshantering varvid producenterna får en viktig roll när kraven på hela ansvarssystemet utvidgas. Senast 2024 kommer ett ansvarssystem inrättas som gäller för att förpackningar varvid enskilda producenter blir ansvariga för sina produkter när dessa blir avfall.

För att reducera de 10 vanligaste plastförpackningarna föreslås:
- Plastförbud i vissa produkter där hållbara material kan införas i stället
- Sätta upp mål för medlemsländernas minskning av plastkonsumtion, exempelvis produkter såsom behållare och plastmuggar
- Fastställa förpliktelser för producenter såsom att täcka kostnader för avfallshantering och sanering samt att införa åtgårder som ökar medvetenheten hos konsumenter
- Införa samlingsmål där medlemsstaterna måste samla 90 procent av engångsplastflaskor senast 2025, till exempel genom system för återbetalning vid pantning
- Märkningskrav gällande bortskaffande av produkter och dess negativa miljöpåverkan
- Medlemstaterna inför medvetenhetsåtgärder i syfte att informera medborgare om negativa effekter av engångsprodukter och fiskeredskap samt om tillgängliga återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ

Läs hela artikeln: North Sweden 29 maj 2018 >>
 
Etiketter: eu miljö plast

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln