Marknaden accepterar högre laxpriser

Markedet aksepterer høyere laksepriser - Markeds- og produktutvikling bidrar til at markedet aksepterer høyere laksepriser enn noen gang.

I perioden 2006 til 2015 var eksportprisen på fersk laks i snitt 34 kroner per kilo, men de to siste årene har prisen stabilisert seg på rundt 60 kroner. Den største økningen kom i 2016 da prisene økte med 40 prosent. Reduksjonen i det globale tilbudet av laks fra 2,3 millioner tonn i 2015 til 2,2 millioner tonn i 2016 er den viktigste forklaringen på prisøkningen dette året. Til sammenligning forklarer en svakere krone kun 10 prosent av den observerte prisøkningen. 

I fjor økte den globale tilførselen av laks med 6 prosent og prisene var fortsatt rekordhøye. Tilbudet på verdensmarkedet er forventet å øke med ytterligere 4-5 prosent i år, men både Nordea Markets og flere av de andre store meglerhusene forventer fortsatt priser på samme nivå. Prisene på Fish Pool resten av året er 63 kroner. Hvorfor har lakseprisen økt fra 34 til 60 kroner?
FESTEN ER IKKE OVER: Det er all grunn til å tro på fortsatt høye laksepriser, mener sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank.  ARKIVFOTO. FESTEN ER IKKE OVER: Det er all grunn til å tro på fortsatt høye laksepriser, mener sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank. ARKIVFOTO.
Flere marked
I fjor ble det eksportert ulike produkter av norsk laks til 110 nasjoner, inkludert reeksport finner man norsk laks i nærmere 125 land over hele verden. Til sammenligning var det eksport av norsk laks til 96 land i 2008. Mengden laks som konsumeres i andre marked enn de tradisjonelle laksemarkedene i EU, USA, Russland og Japan har økt fra 321 000 tonn i 2010 til 658.000 tonn i 2017. Det er en økning på 105 prosent, mens veksten i den globale produksjonen var på 50 prosent. Eksempelvis økte eksporten av atlantisk oppdrettslaks til Kina og Hong Kong fra 27 040 tonn i 2008 til 95 600 tonn i 2017.
[...]

Flere produkter
En betydelig andel av laksen som eksporteres med fly konsumeres rått, enten som sushi eller sashimi, og gjerne utenfor hjemmet. Dermed er det mange andre faktorer enn prisen på laks til norske oppdretter som påvirker prisen til konsument. For forbrukerne som spiser sushi i Hong Kong har det relativt begrenset effekt på lommeboka om prisen til oppdretter er 40 eller 60 kroner per kilo. Til sammenligning har mye av laksen i Europa vært omsatt enten som hel laks, filet eller røykelaks. For den spanske eller portugisiske forbruker som kjøper fersk laks i supermarkedene i Madrid, Lisboa eller Paris, har prisen til oppdretter langt større betydning på prisen i detaljistleddet enn for sushikonsumet i Hong Kong.
[...]
 
Implikasjoner
Mens etterspørselen i spotmarkedet for 3-4 år siden tok seg kraftig opp på priser rundt 4,5 euro per kilo, har priser under 6 euro per kilo hatt en betydelig effekt på etterspørselen de siste 24 månedene. De høye prisene kommer i en periode med utfordringer i flere markeder. Russland importerte for eksempel 100.000 tonn mindre atlantisk oppdrettslaks i 2018 enn i 2008 og handelen mellom Norge og Kina er fortsatt ikke fullt ut normalisert. 

Når vi samtidig forventer at tilbudsveksten etter atlantisk oppdrettslaks vil være lavere enn etterspørselsveksten de neste årene, er det all grunn til å tro på fortsatt høye laksepriser.

Läs hela artikeln: Fiskeribladet 27 maj 2018 >>
 
Etiketter: norge lax priser

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln