Norge går före i hummerpolitiken

Karl af Geijerstam på ledarsidorna i Bohusläningen den 18 maj: Bra att Havs- och vattenmyndigheten vill öppna för reglering av fritidsfiske.
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att det ska vara möjligt att införa anmälnings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske. Liknande regler finns i våra grannländer och förslaget är utmärkt.
Svenska medborgare har vidsträckta rättigheter att fiska i allmänna vatten och även på enskilt vatten längs de stora sjöarna, Vänern, Vättern , Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland.
 
– Vi vet helt enkelt för lite om hur fritidsfisket påverkar fiskbestånden. Vi talar om 1,5 miljoner fritidsfiskare, berättar Ingemar Berglund som är chef vid HaV för avdelningen för fiskförvaltning, i tisdagens tidning.

Yrkesfisket är hårt reglerat och det finns tillfredsställande statistik över hur mycket som fiskas och värdet av fångsten. Men även för det reglerade fritidsfisket efter hummer har vi inga säkra siffror på vilka som fiskar och exakt hur mycket som tas upp.

I Havs- och vattenmyndighetens utredning skriver man att fritidsfiskare beräknas fiska upp 19 600 ton årligen. Men felmarginalen i beräkningen är 2 200 ton, så siffrorna är verkligen "mellan tummen och pekfingret". Man räknar med att 35-43 procent av fångsten släpps tillbaka. Det kan ställas i relation till yrkesfiskets 200 000 ton fisk och skaldjur som landas varje år.

Fritidsfisket står alltså för några procent av all fisk och skaldjur som tas upp ur svenska hav, sjöar och vattendrag. Men på begränsade platser och för vissa arter är fritidsfisket så omfattande att det är uppenbart att fritidsfisket borde ha en stor påverkan på beståndet av vissa arter. Därför föreslår man ingen generell anmälningsskyldighet utan endast om det finns särskilda skäl.

– Det skulle kunna innebära att fritidsfiskaren registrerar sig och kanske också behöver rapportera sitt fiske och sina fångster för till exempel trollingfiske efter lax i Östersjön eller laxfiske i en älv, säger myndighetens utredare Håkan Carlstrand.

Flera länder, bland annat Irland och Skottland, har redan infört krav på märkning av fångade laxar för både fritids- och yrkesfisket. Märkning av fångst ger möjlighet att införa tak och kvoter för fiske som kan fördelas mellan fritidsfiske och yrkesfiske. 

I Norge finns ett krav på att alla humrar som behålls ska märkas. Stortinget beslutade förra året att alla fiskare ska vara anmälda och registrerade med deltakernummer (som redskapen ska märkas med) i Fiskedirektoratets register.

Havs- och vattenmyndighetens förslag innebär att liknande regleringar kan införas i det svenska hummerfisket. Det vore välkommet. På liknande sätt som jakten är hårt reglerad, är det nödvändigt att visst fritidsfiske måste regleras. Hummern är ett uppenbart fall där detta är nödvändigt för att kunna rädda och utveckla hummerbeståndet.

Citerat ur bohusläningen.se 2018-05-18

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln