Krishan Kent valdes till ny ordförande vid årsstämman

Den 16 maj hölls FR:s årsstämma på Hotell 11 på Eriksberg. Yngve Björkman tackades för lång och framgångsrik tjänst och Krishan Kent, VD för Piwa Food, valdes till ny ordförande.
Avgående ordförande Yngve Björkman och tillträdande ordförande Krishan Kent. Avgående ordförande Yngve Björkman och tillträdande ordförande Krishan Kent.
<Pressmeddelande>
SVERIGES STÖRSTA FÖRENING FÖR SJÖMAT FÅR NY ORDFÖRANDE
 
Vid Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma valdes Krishan Kent till ny ordförande. Han efterträder Yngve Björkman som varit förbundets ordförande i över 20 år. I den nya styrelsen finns representanter från hela fiskerinäringen.
 
Krishan har en gedigen kompetens och erfarenhet inom sjömat, med ledande befattningar inom Abba Seafood/Orkla bakom sig, i dag VD för Piwa Food. 

Yngve Björkman; ”Det känns som ett väldigt bra tillfälle att med flera nya medlemmar som Royal Greenland, Marine Harvest, Sveriges Fiskgrossisters Riksförbund, Svenska Fiskhandelsförbundet och Göteborgs Fiskauktion nu lämna över ordförandeskapet till Krishan, för att fortsätta arbetet för en långsiktigt hållbar tillväxt i samverkan”.
 
I övrigt sammanfattade årsstämman ett händelserikt år:
  • Etablering av ett redlighetsforum där representanter från hela värdekedjan för sjömat möts kring olika teman för att främja samverkan och kompetensöverföring.
  • Uppdatering av den branschgemensamma Märkningshandboken.
  • Hantering och svar på flera viktiga remisser.
  • Utgivande av 400 Aktuellt – omvärldsbevakning som en service till våra medlemmar och branschintressenter.
 
Årsstämman beslutade om följande fokusområden framåt:
  • Samverkan och kommunikation ”från hav till bord” med bl a handeln, fisket, myndigheter och certifieringsorgan som MSC/ASC. 
  • Handelsvillkor för att säkerställa svenska konsumenters behov och en levande sjömatsnäring i Sverige, t ex förhandlingar om tullsatser för import till EU 2019—21.
  • En redlig marknadsplats och näring på lika villkor för sjömat, t ex Sveriges tillämpning av EU:s nya kontrollförordning för spårbarhet.
 
Fiskbranschens Riksförbund (FR) bildades 1992. Förbundet, som är den största föreningen inom sjömat i Sverige, har i dag ett 40-tal organisationer och medlemsföretag som tillsammans omsätter sjömat för över 9 miljarder kr per år.
 
FR är medlem i AIPCE, den europeiska branschföreningen, som har direktkontakt med EU-kommissionen. 
 
För mer information:
Krishan Kent, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund
Tel: 070-973 32 32
Mail: info@fiskbranschen.se
 
Etiketter: fr organisation

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etikettmoln